Hopp til hovedinnholdet

Er det farlig å røyke hasj?

Jente røyker hasj (colourbox.com)

Er det egentlig farlig å røyke hasj? Les om rusen og hvilke konsekvenser cannabisbruk har på kort og lang sikt.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente røyker hasj (colourbox.com)

Rusen

Virkningene varierer sterkt og avhenger både av mengde stoff/THC-innhold og av personlighetstypen til brukeren, samt omgivelsene og forventninger til rusen.

Ved røyking kan rusvirkningen komme etter få minutter og vare i 1–2 timer. Kroppslige kjennetegnene er

  • Økt pulsfrekvens

  • Røde øyne

  • Tørr munn

  • Plutselig sultfølelse (godte-kick)

  • Noen opplever gledesfølelse (latter-kick) og pratsomhet

  • Endrede sanseinntrykk av lukt, farge og lyd

  • Noen kjenner mest ubehag med kvalme og svimmelhet

 

Farer

Selv ved små doser vil oppmerksomheten og avstandsbedømmelsen svekkes. På grunn av dette og andre rusvirkninger er du trafikkfarlig i ruspåvirket tilstand. Ulykker av ulik art, som drukning og annen brå død, kan ha sammenheng med ukritiske handlinger og nedsatt funksjonsevne under rusen.

Større doser kan gå utover skole og arbeid fordi du får dårligere evne til å huske, være nøyaktig og forstå skriftlig informasjon. Korttidsminnet kan være nedsatt i et par dager etter rusen.

 

 

Store doser cannabis kan i verste fall gi akutt panikkangst. Noen personer som er sårbare for det kan også få utløst psykoser. Ring legevakt 116 117 eller ambulanse 113 ved behov for hjelp.

Brukt sammen med andre narkotiske stoffer og alkohol kan virkningen forsterkes og gi uforutsigbare reaksjoner.

Å røyke flere ganger eller fast

Langtidseffektene for cannabis er gjerne alvorlige og omfattende både fysisk og psykisk. Forandringene skjer gradvis over lengre tid. Effektene varierer fra person til person.

Fysisk kan langtidsbruk svekke lungefunksjonen, gi astmaplager og andre alvorlige lungesykdommer som kols og økt risiko for lungekreft. Hasjrøyking gir generelt dårligere immunforsvar sånn at du oftere får infeksjoner i luftveiene (forkjølelse, bronkitt, lungebetennelse).

Psykisk kan regelmessig bruk av hasj føre til at du blir likeglad og flat i følelseslivet. Du får lavere dopaminnivå i hjernen og konsekvensen er at du føler mindre glede og mister motivasjonen til å gjøre det som tidligere var viktig for deg.

Sosialt Avhengighet gjør at rusen her og nå prioriteres fremfor å nå andre mål, som for eksempel å fullføre skolen eller å få seg kjæreste. Hvis du har det sånn, bør du få behandling for å bli kvitt avhengigheten.

Større doser kan gå utover skole og arbeid fordi du får dårligere evne til å huske, være nøyaktig og forstå skriftlig informasjon. Korttidsminnet kan være nedsatt i et par dager etter rusen.

 

Kan du ta overdose?

Risikoen for akutt dødsfall ved cannabisrøyking er liten, med enkelte dødsfall har skjedd som følge av virkningene på hjertet og blodårene. Personer med hjerteproblemer bør være forsiktige, da cannabis ofte øker pulsen grunnet midlertidig senket blodtrykk.

Dersom en større mengde av stoffet svelges, for eksempel for å skjule besittelse av stoffet, kan dette være farlig.

Ved høyt inntak av cannabis kan rusen bli overveldende og gi panikkangst. Paranoide tanker, følelsen av at hjertet slår ekstremt fort, sansebedrag eller svimmelhet er vanlige tegn på at du har fått i deg for mye. Du kan også bli veldig kvalm.

Personer som i utgangspunktet har økt risiko for å få psykoser kan få det av å røyke cannabis.

Ulykkesrisiko

Selv ved små doser vil oppmerksomheten og avstandsbedømmelsen svekkes. På grunn av dette og andre rusvirkninger er du trafikkfarlig i ruspåvirket tilstand. Ulykker av ulik art, som drukning og annen brå død, kan ha sammenheng med ukritiske handlinger og nedsatt funksjonsevne under rusen.

Å blande ulike rusmidler

Brukt sammen med andre narkotiske stoffer og alkohol kan virkningen forsterkes og gi uforutsigbare reaksjoner.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no i samarbeid med RUStelefonen
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er straffen for å bli tatt med 0,5 gram hasj?
Hei Ifølge legemiddelloven § 24 er det forbudt å være i besittelse av narkotika,dvs. at man "bare har det". Straffen er bøter eller fengsel in...
Hva skal til for å bli kalt "narkoman"?
Hei Det er en forskjell mellom å være narkoman, og å ta narkotika. Ordet "narkoman" eller "narkomani" er et begrep som på folkemunne brukes om ...
Hvor lang tid vil det ta før hasj er ute av kroppen min?
Hei Hvor lang tid det tar avhenger blant annet av hvor mye du røyket, og hvor sterk hasjen var. THC, som er virkestoffet i cannabis (hasj/marihuana),...
Cannabis i Amsterdam når jeg er 18 år? Lov?
Hei Denne ordningen, der turister ikke kan kjøpe cannabis i Nederland, ble kun forsøkt innført i sørligere deler av landet. Det betyr at Amsterda...
Hva er den letteste måten å få tak i hasj?
Hei Vi gir ikke denne formen for veiledning. Hvis din mor ber deg skaffe hasj og du ikke vil det selv, kan du kontakte Alarmtelefonen for barn og ung...
Kan jeg bli stoppet i sikkerhetskontrollen?
Hei Det er vanskelig å si om dette vil bli oppdaget på flyplassen. Dersom det er narkotikahunder på flyplassen kan det hende at de lukter det, og...
Penis og påvirkning av tobakk og cannabis.
Hei Hvis man inntar mye hasj, cannabis (og dette gjelder for mange andre rusmidler), så kan dette minske fruktbarheten. Det betyr at sædkvaliteten ...
Kan barnevernet kreve urinprøve?
Hei Det følger av barnevernloven § 3-1 at: "Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som k...
Kan jeg ta med grinder til weed fra utlandet?
Hei Lighter: Det er ingen restriksjon fra vår side på å innføre lighter, men du må sjekke med Avinor om det er lov å ha med i bagasjen eller ik...
Hasj
Hei Hvor skadelig hasj vil være for deg om du fortsetter er det litt vanskelig å svare på. Skadevirkningene varierer fra person til person, og med...
Kan man spy av å røyke hasj?
Hei Noen kan oppleve å bli kvalm og spy når man røyker eller nylig har røkt hasj. Det er en av flere bivirkninger du kan oppleve, særlig for de...
Hva kan jeg gjøre for at hasj skal bli lovlig i Norge?
Hei Det finnes ulike organisasjoner og politiske partier som jobber for å avkriminalisere eller legalisere hasj. Du kan finne informasjon om dem på...
Farlig å ta LSD og røyke hasj?
Hei LSD og cannabis (hasj) er to veldig ulike stoffer, derfor skal vi si litt om dem hver for seg. Men felles for begge stoffene er at de kanskje ikk...
Jeg er sikker på at jeg tenker på en «annen» måte enn andre. Når jeg ikke ser en sammenheng i noe, så tenker jeg ut en løsning på hvorfor det er slik.
Hei gutt 15 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og spør oss om råd. Jeg forstår at du blir usikker på hva som gjør at du tenker mer abst...
Er det ulovlig å kjøre bil etter å ha røyket cannabis.
Hei Til det første spørsmålet ditt om "det ulovlig å kjøre bil etter å ha røyket cannabis for noen dager, uker eller måneder siden, men at de...
Tok en liten bit med hasj. Hvor lang tid før det er ute av kroppen?
Hei THC ( virkestoffet i cannabis)kan påvises i blodet i opptil et døgn etter et enkeltinntak, men opptil flere dager etter lengre tids bruk. Når ...
Hvordan unngå noia av hasj?
Hei Den opplevelsen du beskriver er ganske normal. Det er en del som ikke merker noen ting første gang de røker cannabis. Men etter å ha prøvd de...
Hvor mye hasj må man røyke for å få psykose?
Hei Du spør hvor mye hasj man må røyker for å få psykose. Dette finnes det ikke noe klart svar på. De aller fleste som bruker hasj vil aldri op...
Har røyket hasj i 3-4 måneder, og nå må jeg ta blodprøve.
Hei Vi kan ikke gi deg noe helst sikkert svar fordi det er så mange forhold som spiller inn for hvor lenge hasj kan påvises i blod og urin. Hvor st...
Jeg prøvde å selge narkotika, politiet tok meg med 50g hasj
Hei Det er ulike strafferammer for bruk og for salg av hasj. Hvor streng straffen blir vil også avhenge av hvor store mengder det er snakk om, hvorv...
Se alle