Hopp til hovedinnholdet

Slik jobber du mer effektivt med leksene

Jente jobber med leksene sine (colourbox.com)
GODE RUTINER: er bra for å jobbe effektivt med leksene. Her får du tipsene.

Vanskelig å få satt seg ned med leksene? Finn teknikker som passer deg og rutiner du klarer å gjennomføre.

Jente jobber med leksene sine (colourbox.com)
GODE RUTINER: er bra for å jobbe effektivt med leksene. Her får du tipsene.

Hvordan man lærer best varierer fra person til person. I fag der det er mye pensum som skal huskes, er det viktigste at du finner teknikker som gjør at du faktisk husker det du leser. I fag der det kreves at du skjønner pensum og klarer å bruke det du lærer praktisk, er det viktig at du faktisk forstår det du lærer (f.eks. matte).

 

Ting tar tid

Noen trives veldig godt med realfag og lærer pensum raskt uten å anstrenge seg for mye. Andre trives best med språk- eller samfunnsfag. Noen lærer raskt i alle fag. Noen bruker litt lenger tid på å lære enn andre. Sånn er det dessverre bare. Prøv å ikke sammenligne deg med andre, og ikke sett målene alt for høyt med en gang. Små mål underveis er fint, slik at du ikke blir skuffet fordi det tar tid å oppnå resultater. Alle lærer på sin måte og i ulikt tempo. Jobb jevnt og godt med leksene, for du kommer til å se resultater etter hvert.

Det viktige er at du finner teknikker som fungerer for deg, og dette kan skolen din og lærerne hjelpe til med. Snakk godt med lærerene dine, de er pliktig til å legge til rette for din læring. Fortell at du vil gjøre en innsats framover. Fortell også hvordan du opplever fagene, hva du trives med og hva som er vanskelig, hvilke timer som fungerer bedre enn andre, forslag til hvordan læreren kan hjelpe deg best mulig.

Læreren kan ofte bidra bedre når han/hun vet hva slags hjelp du ønsker. Sjekk i tillegg om skolen din tilbyr leksehjelp, ekstrakurs i matte, eller liknende. Mange bibliotek, fritidsklubber og organisasjoner som Røde kors tilbyr også leksehjelp. Sjekk hvilke tilbud som finnes i ditt nærmiljø.

 

 

Praktiske råd til leksearbeidet

Arbeidsmåter som fungerer veldig bra for noen, fungerer dårligere for andre. Test forskjellige teknikker over tid, for å finne ut hva som fungerer for deg.

1. Rutiner for hjemmejobbing

 • Du kan begynne i det små. Bestem deg for å gjøre lekser til en fast tid hver dag. Det er lettere å forholde seg til et fast klokkeslett. Vær streng med deg selv og lag avtaler med venner og fritidsaktiviter kun utenom den faste leksetiden.
 • Sett av én time (eller gjerne mer) til lekser, samme klokkeslett hver dag. Ikke logg på pc, ha telefonen avslått og skru av TV'n i denne leksetiden.
 • Jobb effektivt, og avslutt jobbingen etter nøyaktig denne timen/tiden du har satt av.
 • Kanskje rekker du ikke å bli ferdig med alt i løpet av tiden, men avslutt likevel, og fortsett til samme klokkeslett dagen etter. Noen ganger har du kanskje ikke så mye lekser at du fyller opp hele tiden. Jobb likevel med skolearbeid hele tidsperioden. Du kan gjøre repetisjonsoppgaver eller øve deg til neste ukes prøve.
 • Hvis du synes det er vanskelig å konsentrere deg hjemme, sjekk muligheten for å gjøre leksene på skolen før du går hjem. Kanskje kan du låne et grupperom eller et annet sted på skolen der du får sitte i fred. Husk å spise og husk at du får tatt litt frisk luft før du begynner. Kanskje er det lettere å gjøre ferdig alt av skolearbeid før du i det hele tatt går hjem. På den måten kan du konsentrere deg om skolearbeid når du jobber med lekser i skolebygningen, og alt annet når du er hjemme.

 

 

2. Lag lister over når du skal gjøre hva

Skaff deg for eksempel en kalender der du skriver inn hvilke lekser du skal gjøre de forskjellige dagene. Dette gjør at du hver dag er forberedt på hva du skal gjøre. På den måten kan du motivere deg til å gjøre akkurat dét. Det er lett å miste konsentrasjonen hvis man setter seg ned for å gjøre lekser uten å på forhånd ha planlagt hva man faktisk skal jobbe med. Kryss av i listen din ettersom du får gjort det du skal. Det kan føles motiverende å se at listen over ugjorte oppgaver blir kortere etter hvert som du jobber.

3. Jobb jevnt før prøver!

Gjør lekser, alltid. Bruk gjerne også tid på repetisjonsoppgaver, så setter stoffet seg skikkelig. Skippertaksøving dagen før prøve fungerer sjelden bra. Start forberedelsene til prøver med en gang du får vite når de skal være. Gjør en øvingsoppgave/les litt av pensum hver dag som forberedelse til prøven, og øk mengden når det nærmer seg. Ved å ha god tid har du mulighet til å spørre læreren om hjelp dersom du står fast med noe underveis.

 

 

4. Bruk gamle prøver og tentamensoppgaver

Spør læreren om han/hun kan kopiere opp oppgavene fra gamle prøver, tentamen og eksamen innen det pensumet du skal lære deg. Kanskje kan du også få med fasit, slik at du får sjekket om du gjør oppgavene riktig underveis. Det er kjempegod trening å gjøre oppgaver som tidligere er brukt på timesprøver, heldagsprøver og eksamen. På denne måten får du en følelse av hva som kreves og "hva du går til" når du øver før prøver og eksamen.

5. Jobb sammen med andre av og til

For noen fungerer det veldig bra å jobbe sammen med andre. Lekser kan fint løses i fellesskap. Løs oppgaver sammen, lær av hverandre, diskuter pensum og hvordan dere vil velge å løse forskjellige oppgaver, sett egne ord på det dere gjennomgår og lærer. Det å jobbe sammen med noen kan være morsommere, og det gir variasjon. I tillegg gir det en ekstra sikkerhet i forhold til om du har forstått pensum riktig. Pass bare på at dere på forhånd blir enige om hvor ofte dere skal ta pauser, snakke om andre ting etc. Utfordringen er jo at dere blir ukonsentrerte og ender opp med å snakke om alt annet enn oppgavene.

 

Matte-/realfagstips:

Følg med i timene på skolen, og spør om hjelp fra læreren når du trenger det!

Hvis du klarer å henge med i timene, vil matteleksene bli fin repetisjon og en sikkerhet for at du husker og forstår det som er gjennomgått på skolen.

 • Hjemme bør du repetere de samme oppgavene og temaene mange ganger, men i korte perioder av gangen. I stedet for å sitte sammenhengende flere timer med matteleksene, kan de deles opp i 20-minutters økter. Ta pauser mellom øktene og gjennomfør heller mange økter. I hver økt repeterer du de samme oppgavene og pensumet. Ikke gå videre før du er sikker på at du husker det forrige du har jobbet med. Repeter gamle oppgaver innimellom jobbing med nytt pensum.
 • Lag tegninger og figurer som illustrerer det du lærer. Matte må forstås og kan sjelden pugges. Tegn, skriv, lag en figur, en sang, et dikt eller andre metoder som gjør at du husker og forstår det du lærer.
 • Før prøver kan du spørre læreren om han/hun kan kopiere opp gamle prøver eller tentamensoppgaver som du kan øve deg på. Du kan også samarbeide med andre i klassen om å lage egne prøver til hverandre så dere hjelper hverandre med å teste hvordan dere ligger an.
 • Vær ærlig med deg selv underveis, og motiver deg for å legge mye arbeid i mattefaget, også hjemme og i helger. Dette krever mye av deg, så prøv å del opp arbeidet og gi deg selv små belønninger underveis.
 • Bruk matte i hverdagen! Øv deg på hoderegning i butikken. Jobb med prosentregning når du vurderer å kjøpe en bukse på salg. Lær deg å sette opp budsjett for utgifter og inntekter i hverdagen din. Bli vant med at tall og regning er noe du forholder deg til. Bruk alle mulige eksempler i hverdagen som kan gjøre jobbingen med matte mer praktisk og naturlig for deg.
 • Det er viktig at skolen din/lærerne er med i prosessen med å sette små mål, strukturere arbeidet ditt og gi deg tilbakemeldinger som kan hjelpe deg videre. På denne måten kan dessuten flere hjelpe deg med motivasjonen og heie deg frem hvis du synes det er litt tøft underveis.

 

Språkfagstips (norsk, engelsk og andre fremmedspråk)

 • Les bøker. Mye lesing på skolen og fritiden vil gradvis gi deg bedre ordforråd, bedre språk skriftlig og muntlig, større forståelse for de forskjellige sjangrene og sikkert noen gode ideer til hva du selv kan skrive om på tentamen og andre skriveoppgaver.
 • Les om sjangertrekk i lærebøkene dine, og spør læreren om hjelp hvis du trenger det. Bruk også tid til å idémyldre litt rundt hva du kan tenke deg å skrive om før tentamen og skriveoppgaver. Kanskje får dere ikke oppgaver som passer akkurat med det du har forberedt, men om man har tenkt gjennom noen temaer på forhånd, vil det være lettere å få i gang kreativiteten også når du får se selve oppgaven.
 • Øv deg på å skrive! Du kan skrive dagbok, noveller, kåseri, dikt, skrive enkeltord, korte dialoger, hva som helst. Du kan også skrive et kort referat fra bøkene du leser. Spør gjerne læreren om å få levere inn noe av det du skriver for tilbakemeldinger. Øvelse gjør mester, selv om det tar litt tid. Dette vil hjelpe til på ordforrådet ditt, og du får øvd på måter å skrive på der du kanskje er litt usikker.
 • Se filmer på språket du lærer, gjerne uten norsk teksting. Øv deg gjerne på å skrive ned ord eller setninger fra handlingen underveis mens du ser filmen. Slå opp ord du hører og som du ikke vet hva betyr.
 • Øv deg på å lese høyt, snakke språket høyt for deg selv foran speilet osv. Prøv deg fram med uttalen og ikke vær redd for å gjøre feil. I språk er det gjerne slik at man må "plumpe skikkelig" noen ganger før man blir bedre. Det er feilene man lærer av.
 • Kanskje kan du og noen i familien eller en venn snakke litt sammen av og til på det språket du lærer. Avtal for eksempel at dere kun skal snakke sammen på dette språket i en halvtime. Man lærer utrolig mye av å tvinge seg selv til å finne ord for å gjøre seg forstått. Etterpå kan du notere ned noen av ordene som ble brukt, og slå opp de ordene du ikke vet hvordan skrives.
 • Før prøver kan du spørre læreren om han/hun kan kopiere opp gamle prøver eller tentamensoppgaver som du kan øve deg på. Dette kan gi deg en pekepinn på hva som kreves og hvordan du ligger an. Du kan også samarbeide med andre i klassen om å lage egne prøver til hverandre for å øve før prøver, tentamen og eksamen.
 • Vanskelig å pugge gloser? Heng opp ark med ordene du øver på over sengen, på kjøleskapet, på badet og andre steder der de henger synlig. Ser du dem hele tiden, er det lettere å øve jevnlig.

 

Sjekk også artiklene lenger ned for flere råd om skolearbeid og studieteknikk.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvordan jeg skal øve før mattetentamen
Hei   Den aller beste måten å jobbe med mattefaget på, er å jobbe jevnt både på skolen og hjemme. Skippertaksjobbing rett før prøver og ten...
Hvordan settes standpunktkarakter?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Dette skjønner vi godt at du lurer på. Vi har skrevet en god oversikt over hva som teller for karakteren i denne a...
Jeg sliter ordentlig med å bestå matte. Hva skal jeg gjøre?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Dette var veldig leit å høre - det virker som at dette bekymrer og plager deg ordentlig, og at det går ordentlig u...
Jeg sliter med Norsk... Vil bli flinkere til å skrive.
Hei, og takk for spørsmål!   Så bra at du vil gjøre en innsats for å forbedre deg! Her kommer noen tips du kan teste ut. Husk at også at det...
Er 2.6-2.8 i snitt dårlig hva slags jobber kan jeg få lissom
Hei Karakterskalaen deles inn i lav, middels og høy måloppnåelse, hvor 1-2 karakteriseres som lav, 3-4 som middels og 5-6 som høy. Det tar litt t...
Vil forbedre meg i norsk skriftlig
Hei   Den aller beste måten å jobbe på, er å jobbe jevnt både på skolen og hjemme. Skippertaksjobbing rett før prøver og tentamen er det v...
Hvordan forbedre seg i matte?
Hei, og takk for spørsmål!   Den aller beste måten å forbedre seg i mattefaget på, er å jobbe jevnt både på skolen og hjemme. Skippertaksj...
Blir jenter tykkere i puberteteten, kan jeg gå ned i vekt?
Hei jente 13 år.  I puberteten er det vanlig at man går opp i vekt når man utvikler seg. Det er ulikt hvor mye man går opp i vekt, men det er he...
Hvordan bli bedre i matte og naturfag?
Hei   Veldig bra at du vil stå på for å forbedre deg!   Fortell lærerne dine at du vil stå på ekstra framover, men at du trenger hjelp og ...
Hvordan kan jeg få bedre karakter i matte?
Hei Den aller beste måten å forbedre seg i mattefaget på, er å jobbe jevnt både på skolen og hjemme. Skippertaksjobbing rett før prøver og t...
Klarer ikke å konsentrere meg, husker ikke det jeg leser. 
Hei og takk for spørsmål!  Det høres ut til at du absolutt jobber med skolen, og det er kjempebra! Jeg skjønner at det må føles frustrerende n...
Håndball + tannregulering. Få bedre karakterer. Hvem jobber på ung.no?  
Hei!   1. Jeg synes ikke du skal spille håndball om du ikke synes det er gøy. Slike idretter skal være morsomt og sosialt. Likevel har du bare s...
Hvordan bli man populær på ungdomsskolen?
Hei Takk for spørsmålene dine. Det er spennende å starte på en ny skole, og det gir muligheter til å bli kjent med mange nye folk og bli kjent m...
Enkle og gode tips til hvordan jeg kan pugge til en naturfag prøve?:)
Hei, og takk for spørsmålet ditt! Jeg håper du ikke allerede har hatt prøven, for her kommer svar;-).   Generelt er den aller beste måten å ...
Hvordan kan jeg lære raskere?
Hei og takk for spørsmål    Det er ikke noe ok følelse å føle at man bare strever. Du er ikke alene om å sitte med denne følelsen. Det fø...
Allerede strøket én gang. Noen tips for å bli bedre i samfunnsfag?
Hei, og takk for spørsmål! Det er viktig at du setter deg godt inn i kompetansemålene og læreplanene for det aktuelle faget. Disse finner du på ...
Har ikke høyt nok snitt til å komme inn der jeg vil.
Hei og takk for spørsmål! All ære til deg som har er full av pågangsmot tross i at du har en hel del vanskelige opplevelser i kofferten. Det er ...
Skolen er kjedelig.
Hei og takk for spørsmål! Jeg er litt usikker å hva du spør om i spørsmålet ditt.. Men jeg forstår det dithen at du synes noe med skolen er k...
Jeg er ikke så flink i alle fag. Hva skal jeg gjøre?
Hei, og takk for spørsmål! Så fint at du vil stå på for å forbedre karakterene dine framover!   Det er viktig å huske på at det å forbedr...
Jeg klarer ikke å gjøre oppgaver eller lese på skolen. Stryker i mange fag.
Hei, og takk for spørsmål! Jeg synes du er utrolig flink til å sette ord på følelsene dine og det du sliter med på skolen! Det er ikke noe godt...
Se alle