Hopp til hovedinnholdet

- Hadde sex med en som kanskje ikke ville

Hånd (colourbox.com)

Jeg ble kjent med ei jente på byen forrige helg og hun ble med meg hjem. Vi var ganske fulle begge to, og vi lå sammen. Etterpå ble jeg litt bekymret for om hun egentlig var med på det frivillig eller ikke. Hun prøvde å si nei og sånt. Hva skjer om hun anmelder meg?

Offentlig og kvalitetssikret
Hånd (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Etter straffeloven § 291 kan blant annet den som skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende handling, eller har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, straffes for voldtekt.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Straffen er fengsel i inntil 10 år. Hvis voldtekten er særlig brutal eller gir særlig alvorlige følger kan straffen bli fengsel i opp til 21 år etter straffeloven § 293. Ifølge straffeloven § 292 er minimumstraffen for voldtekt til samleie fengsel i 3 år.

Etter straffeloven § 294 kan den som grovt uaktsomt begår voldtekt straffes med fengsel i inntil 6 år. Dette betyr at hvis hun anmelder deg, må politiet og domstolen vurdere om du opptrådte grovt klanderverdig da du ikke forstod at hun*) ikke ønsket å ha sex med deg.

*) Viser til caset over, gutter opplever også voldtekt.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i kriminalomsorgen, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i politiregisterloven § 40.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UTSATT FOR SEKSUELLE OVERGREP? SØK HJELP!

* Du bør raskest mulig søke hjelp! Vurder i tillegg om du vil anmelde saken til politiet (tlf. 02 800). Kontakt overgrepsmottaket der du bor

* DIXI er et ressurssenter for voldtatte. Telefon dit er 22 44 40 50.

* Tipstelefonen for seksuelle overgrep mot barn: 800 80 018. Telefonen drives av politiet og du kan være anonym.

* Incesttelefonen 800 57 000. Dette er en landsdekkende telefon for incestutsatte og betjenes/driftes av Incestsenteret i Vestfold.

* Alternativ til vold

* Reform, ressurssenter for menn reform.no

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hun ville ha sex i utgangspunktet! Hun har tenkt å melde meg for voldtekt!
Hei, og takk for sprøsmålet. Det er fint at du deler dine bekymringer her. Du sier at en du har hatt sex med ganske ofte har tenkt til å anmelde d...
Bør jeg anmelde dette som voldtekt?
Hei Dette er vanskelige tanker å gå med alene. Håper du kan snakke med noen om dette. Sånn jeg forstår deg, så opplevde du dette som en voldtek...
Er det ulovlig å volta gatehorer?
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Det er ulovlig å ha sex med noen som ikke ønsker det enten de er prostituerte eller ikke. Nei betyr ...
Hvordan voldtar jeg en gutt?
Hei Å voldta noen betyr at man skaffer seg seksuell omgang med noen - "ved vold eller ved truende atferd", - "med noen som er bevisstløs eller av...
Kan man bli kastet ut av Norge om man blir fengslet over 2 år?
Hei En utlending uten oppholdstillatelse, med midlertidig eller permanent oppholdstillatelse som har brutt norsk lov, kan bli utvist fra Norge. Det f...
Jeg så noen nesten bli voldtatt, burde jeg si noe?
Hei Gutt 17 Takk for at du sender mail til oss, vi forstår at dette kan være vanskelig for deg. Hvis du har sett at en person nesten har blitt vol...
Voldtok jeg kj
Hei gutt 17 år. Tusen takk for mailen din. Ut i fra hva du beskriver, så vil vi nok ikke kalle dette for en voldtekt eller et overgrep. Men det ka...
Er det mulig å ha sex med en som sover?
Hei 15 år. Takk for at du skriver til Ung.no!Jeg forstår bekymringen din, men det er noe du ikke trenger å være redd for. Personer som opplever a...
Spørsmål om kjøp av sex
Hei Etter straffeloven § 316, populært kalt sexkjøpsloven, er det forbudt å kjøpe seksuelle tjenester av voksne. Strafferammen for dette er bot ...
Anmelde etter sex med mindreårig
Hei gutt 17 år. Takk for din henvendelse til oss. Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. Det betyr at en person over 16 år kan bli straffet ...
Kan jeg bli straffet for voldtekt?
Hei Du er under den kriminelle lavalderen (15 år), og kan derfor ikke bli straffet. Du kan likevel bli anmeldt til politiet, og politiet kan etterfo...
Kan en anmelde en voldtekt uten at foreldrene får vite det?
Hei Du skriver ikke hva du mener med mindreårig, men jeg tolker det slik at du mener under 18 år. I utgangspunktet kan en mindreårig anmelde en ...
Hva får man i straff, av å voldta en jente på 15 år??
Hei Etter straffeloven § 192 straffes voldtekt med fengsel inntil 10 år. Straffen kan i visse tilfeller bli inntil 21 år i fengsel dersom det er s...
Når er man for beruset til å samtykke til å ha sexuelt samvær
Hei Tusen takk for at du skriver til oss og spør om dette. Dette er et veldig viktig spørsmål å tenke over og å ha et klart svar for seg selv el...
Har jeg blitt voldtatt? Hva skal jeg gjøre?
Hei Gutt 14 år. Takk for at du skriver til Ung.no,Jeg forstår godt at du opplever å bli forvirret, usikker og redd etter en slik hendelse. Du ska...
Det jeg lurer på er om de sjekker prøven for narkotiske midler når de egentlig bare skal sjekke om DNA'et stemmer med DNA de har funnet?
Hei Det må gjøres en egen analyse for å sjekke prøven for narkotika, og det er ingen grunn til at denne prøven skal sjekkes for det. Spytt-prøv...
Hva er strafferammen for å voldta en jente?
Hei Strafferammen for voldtekt avhenger av mange forhold, som f.eks. hvordan voldtekten ble utført, offerets alder, om gjerningspersonen stod i et m...
Hvorfor er det oftest gutten som er overgriper og ikke jenta. Og hvorfor får jenta ofte skylden hvis hun er utsatt for overgrep?
Hei Jente 16 år. Takk for at du skriver til Ung.no.Det du spør om er komplisert og forklare. For det første er gutter og jenter skapt ulike. For d...
Anmeldelse av voldtekt
Hei Temaet du tar opp er viktig! Dersom en person leverer inn en anmeldelse av voldtekt til politiet, vil politiet i disse sakene undersøke om de ...
Se alle