Hopp til hovedinnholdet

Høyesterett

Høyesterett (foto: Endre Hesthagen)
Høyesterett

Høyesterett er landets øverste domstol. De gir rettslige avklaringer og behandler viktige, prinsipielle saker.

Offentlig og kvalitetssikret
Høyesterett (foto: Endre Hesthagen)
Høyesterett

Sammen med Stortinget og regjeringen utgjør Høyesterett landets øverste statsorganer. Gjennom Grunnloven er Høyesterett tildelt den øverste dømmende makt, og Høyesterett er helt selvstendig overfor de andre statsorganer i sin dømmende virksomhet.

Domstolene med Høyesterett i spissen kan blant annet prøve om Regjeringens vedtak er i samsvar med lov og om Stortingets lovgivning er i samsvar med Grunnloven.

Les mer på Høyesteretts egen nettside.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?