Hopp til hovedinnholdet

Dette er regjeringens klima- og miljøoppgaver

Søppel i Steinbruvann (foto: Endre Hesthagen)

Lurer du på hva regjeringen jobber med i miljøsaker? Besøk hjemmesiden til klima- og miljødepartementet.

Offentlig og kvalitetssikret
Søppel i Steinbruvann (foto: Endre Hesthagen)

I Norge er det klima- og miljødepartementet som har ansvar for å iverate regjeringens klima- og miljøpolitikk. Dette betyr at klima- og miljødepartementet utfører egne tiltak, samtidig som de sørger for at klima- og miljøpolitikken følges opp.

Departementet har i tillegg ansvar for ulike områder innenfor klima- og miljø. Du kan lese mer om disse her:

Naturmangfold

Det er viktig at naturen tas vare på, slik at både dyr og planter kan leve trygt. Derfor er det viktig at naturen beholder sitt mangfolk, og klima- og miljødepartementet har som oppgave å beskytte hav og kyst, uttrydningstruet rovvilt og ulike arter og naturtyper. Du kan lese mer om naturmangfold i Norge her.

 

Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminnene er spor etter de menneskene som har levd på jorden før oss. I tillegg har Norge flere arkeologiske kulturminner og verdensarvområder, som alle må tas vare på. Klima- og miljødepartementet har blant annet ansvar for å ta vare på disse delene av norsk kulturmiljø. Du kan lese mer om kulturminner og kulturmiljø her.

 

Friluftsliv

Klima- og miljødepartementet har ansvar for lovverk og jakt og fiske i friluftspolitikken. I Norge skal det også være en lav terskel for å delta i friluftsliv, og regjeringen jobber for at så mange som mulig skal ønske å ha et aktivt friluftsliv. En del av Norges natur er i tillegg vernet som nasjonalparker. Les mer om friluftsliv her.

 

Forurensing

Klima- og miljødepartementet skal også jobbe for å forhindre forurensing. Derfor arbeider de aktivt med gjenbruk og gjenvinning, samtidig som departementet deltar på årlige møter med klima- og miljøministre fra ulike land. Les mer om forurensing og klima- og miljødepartementets ansvarsområder innenfor dette temaet.

 

Klima

Klima er et viktig tema for klima- og miljødepartementet. Innenfor dette området jobber de med internasjonale klimaforhandlinger og bidrar i klima- og skogprosjekter. Les mer om klima og klima- og miljødepartementets ansvarsområder innenfor dette temaet.

Polarområdene

Polområdene som Antarktis og Svalbard bør tas vare på. Klima- og miljødepartementet har som oppgave å sikre naturmiljø og kulturminnner disse stedene, samtidig som de må ta vare på dyrelivet i nordområdene. Les mer om polarområdene og klima- og miljødepartementets ansvarsområder innenfor dette temaet.

 

Klima- og miljødepartementets hjemmesider oppdateres jevnlig med pressemeldinger og annet aktuelt stoff.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Anna
0
22.08.2013 13:56:48
Jeg forstår ikke helt miljøpolitikken. De snakker om at vi må gjøre noe med utslippene, men alikevell bygger de en tunell fra Solbakk til Stavanger. Det skal jo komme nye miljøvennlige ferjer i Tau-Stavanger sambandet, men neida! Tunell hørtes jo bedre ut! (ironi)

Spørsmål og svar

Spørsmål om oljefondet og NAV
Hei Oljefondet består av overskuddet fra den norske oljevirksomheten. Oljefondet investerer overskuddet i aksjer, obligasjoner og eiendom. Det er St...
Hva er reglene for sortering av søppel?
Hei ene 17 år! Så flott at du engasjerer deg for miljøet og prøver å gjøre arbeidsplassen mer miljøvennlig! Vi har dessverre ingen i fagpanele...
Hvordan kan jeg hjelpe vennen min til å ikke være lei seg på grunn av klimaendringer og konsekvensene av global oppvarming? 
Hei!  Takk for at du skriver til oss.  Jeg vil begynne med å si at vennen din er veldig heldig som har deg, det virker som om at du virkelig bryr...
Tungmetaller og bærekraftig utvikling.
Hei Det høres ut som du har fått en skoleoppgave. Da skal du vise at du klarer å finne informasjonen du trenger selv. Bruk nettet og søk på de st...