Hopp til hovedinnholdet

Jeg er adoptert fra utlandet og lurer på om det er mulig og finne ut hvem som mine biologiske foreldre og om det går an å finne ut hvem mine biologiske søsken er?!

 

Spørsmål
hallo
Jeg er adoptert fra utlandet og lurer på om det er mulig og finne ut hvem som mine biologiske foreldre og om det går an å finne ut hvem mine biologiske søsken er?! og eventuelt hvor kan jeg finne ut av dette her.. må jeg tilbake dit hvor jeg ble adoptert fra eller kan jeg finne det ut her i Norge?1 :S
Hilsen gutt 15
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei!

Etter § 12, andre ledd i Lov om adopsjon har adopterte som er over 18 år krav på å få opplyst hvem de biologiske foreldrene er. Denne 18 års-grensen betuy ikke at også yngre barn kan få de samme opplysningene. Men det er slik at det vil være opp til adopsjonsmyndighetenes skjønn i hvert enkelt tilfelle å ta stilling til om adopterte under 18 år kan få kjennskap til de biologiske foreldrenes identitet. Når de vurderer dette vil din alder være viktig i vurderingen. Hvorfor du ønsker å vite det vil også være viktig her. Avhengig av hvor gammel du er, vil det kunne være naturlig å høre adoptivforeldrenes dines syn, før opplysningene eventuelt blir gitt ut til deg.

Adopterte over 18 år har altså krav på å få vite hvem de biologiske foreldrene er, men det er de biologiske foreldrene som bestemmer om de vil møte barnet.

Du kan snakke med adoptivforeldrene dine om dette, og eventuelt ta kontakt med Bufdir om du vil ha mer informasjon: www.bufdir.no eller telefon: 4661 5000. Ved en slik henvendelse, kan du gjerne være anonym. Bufdir er godt kjent med og har stor forståelse for at barn og unge som er adoptert, kan gjøre seg mange tanker og spekulasjoner om sine biologiske foreldre og slekt.

Vennlig hilsen
ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Adopsjon
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om adopsjon


Quiz: Hva vet du om forsikring?

Hva dekker helsetrygdkortet?