Hopp til hovedinnholdet

Kan politiet beslaglegge alkoholen min når jeg er under 18 år?

Gutt 16 år
 

Spørsmål

Leste litt på siden her, og der står det at det er lovlig å drikke alkohol når man er under 18 år, bare ikke kjøpe det selv. Ett par dager siden fikk jeg fratatt drikken min fra politiet fordi jeg er under 18. Jeg prøvde å si at drikken var til min søster og at jeg hadde lov å bære drikken selvom jeg bare er 16. Han sa da at han skulle legge drikken min i i "beslag" fordi han trodde at intensjonene mine var at jeg skulle drikke det selv. og at søsteren min da kunne komme på stasjonen og hente drikken selv. det var bare noen øl og ikke sprit. hadde politiet lov å ta drikken fra meg? Ifølge det som står på siden har jeg jo lov å drikke alkohol selv.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei
Loven sier ikke noe om at det ulovlig å drikke alkohol dersom man er under 18 år. Man kan altså i utgangspunktet ikke straffes for å drikke alkohol før 18-årsalder. Det er riktignok visse unntak fra dette, i forhold til drikking på visse serverings- og utesteder, og i forhold til det å drikke alkohol på offentlig plass. Foreldre kan imidlertid, i kraft av foreldreansvaret, nekte barna sine å drikke før de er 18 år.

Etter politiloven § 13 kan politiet "ta hånd om barn som påtreffes under omstendigheter som klart innebærer en alvorlig risiko for barnas helse eller utvikling". Barn som bærer på alkohol (med mindre de hjelper til å bære matvarer fra butikken til bilen) faller under "omstendighter som klart innebærer en alvorlig risiko for barnas helse eller utvikling".

Vanlig praksis, om politiet ikke må prioritere anderledes, er at foreldrene blir kontaktet og må hente barnet, eller at barnet blir kjørt hjem, eventuelt av Barnevernvakten.

Det er straffbart å overlate alkohol til mindreårige jf. alkohollovens § 1-5. Det har altså skjedd en straffbar handling når et barn bærer på alkohol. Alkoholen kan tas i beslag jf. straffeprossloven § 203. Ting som antas å ha betydning som bevis, kan beslaglegges.
 
Politiet gjorde altså ikke noe galt da de tok fra deg alkoholen.
 

Hilsen Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Aldersgrenser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om aldersgrenser