Hopp til hovedinnholdet

Hvorfor er det 18 års aldersgrense på snus. Kan snus fremkalle kreft

Gutt 16 år
 

Spørsmål

Jeg lurer på hvorfor det 18 års aldergrense på å kjøpe snus. er det bevis på at det fremkaller kreft?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Takk for et viktig spørsmål!

Aldersgrense på snus: I Norge er det 18 års aldersgrense på å selgerøyk og snus. Det er altså ikke forbudt å bruke tobakk når man er under 18 år, men det er forbudt å selge eller overlate tobakksvarer til personer under 18 år. Det er for å hindre at ungdom skal begynne å røyke eller snuse. Bruk av tobakk øker risikoen for å få alvorlige helseskader. Kroppen hos unge er under utvikling og kan derfor være ekstra sårbare for helseskader.  Aldersgrense for kjøp av tobakk er et av midlene myndighetene bruker for å begrense bruken av tobakk. Hvis du ønsker kan lese mer om aldersgrense og regulering i tobakkskadeloven § 11 første og andre ledd.

Kreft og snus: Personer som snuser har økt risiko for å utvikle kreft i munnhule, spiserør og bukspyttkjertelen. Dette er sjeldne, men svært alvorlige kreftformer. Du har altså en økt risiko for å få kreft på grunn av snusingen din. Grunnen til at snus er kreftfremkallende er først og fremst på grunn av tobakksspesifikke nitrosaminer (TSNA), polysykliske hydrokarboner (PHA) og tungmetaller. Vi vet at det finnes mer enn 30 kreftfremkallende stoffer i snus. Du kan lese mer om kreft og andre helseskader ved snusbruk helsenorge.no/Helseogsunnhet/Sider/Snus/Helseskader-av-snus" href="http://www.ung.no/admin/">her.

Fremdeles er det behov for mer forskning når det gjelder snus og helsekonsekvenser. Det er alltid vanskelig å si akkurat hva som er grunnen til at noen får kreft, som regel er det flere risikofaktorer som spiller en rolle. Dette gjør at jeg ikke kan gi deg klare tall på hvor mange som har fått kreft på grunn av snusing.

Hvis du ønsker å snakke med noen om snus kan du ringe Røyketelefonen 800 400 85. Det er gratis å ringe fra hustelefon. Hvis du ringer fra mobil, kan vi ringe deg tilbake. De som jobber på Røyketelefonen har taushetsplikt og du trenger ikke si hvem du er.


Vennlig hilsen Røyketelefonen 800 400 85

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Aldersgrenser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om aldersgrenser