Hopp til hovedinnholdet

Jente på 14 år som lurer på om hennes kjæreste på 16 kan straffes for å ha hatt sex med henne.

Jente 14 år
 

Spørsmål

Hei :) eg er ei jenta på 14 år, som blir 15 i November. Eg har ein kjæreste som blei 16 år i Januar. Så vi kan sei at han er 1 år eldre enn meg, men siden han har bursdag ganske tidelig på året, å eg har litt seint, så blir han sirka 1 år og 9 måna eldre enn meg. Men tilbake til saken: Han er 16 år, og eg er 14 år. vi har vert sammen 1 år, å er veldig forelska. Da tok mangen månder før vi hadde samleie, mmen hadde snakka om det ei stund da. Eg lurer bare på om han kan bli anmeldt eller satt i fengsel siden han er over den seksuelle lav aldere, og eg er under. Begge vil det jo, å han tvinger meg ikkje eller nåke, eg og vil! :) Eg skjønte ikkje heilt da så er blitt skreve i den artikkel greiene :( Å spørsmåle va : kan han bli anmeldt for det? når begge vil, å det er liten alders forskjell, å sånn? :( :( for det vil ikkje eg at skal skje.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

 

Formålet med bestemmelsen om en seksuell lavalder er primært å beskytte barn under den angitte alder mot seksuelle overgrep og utnyttelse fra voksne. Det fremgår av straffeloven § 196 at den som har seksuell omgang med barn under 16 år, straffes med fengsel i inntil 5 år.
Straffeloven § 196 åpner imidlertid for at straff kan falle bort dersom de som har hatt den seksuelle omgangen er "jevnbyrdige i alder og utvikling". Bakgrunnen for dette er at det i disse tilfellene kan være urimelig å straffe. Det foretas da en totalvurdering av partenes alder og fysiske og psykiske utvikling. Momenter i en slik vurdering kan blant annet være om personene er i et kjærlighetsforhold som har vart over lengre tid, om forholdet bærer preg av utnyttelse, om den yngste er blitt utsatt for press, nærhet i alder og den psykiske og fysiske utviklingen hos de to personene det dreier seg.
 
Det er vanskelig for meg å si noe om hvilke konsekvenser det ville ha fått for kjæresten din dersom han hadde blitt anmeldt for å ha sex med deg.

 

Høyesterett har tidligere godtatt en aldersforskjell som er høyere enn deres. Det vil imidlertid bero på en konkret helhetsvurdering, og aldersforskjell er som nevnt ikke det eneste momentet man tar i betraktning.


juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Aldersgrenser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om aldersgrenser


Quiz: Hva vet du om verneplikt?

Hvem kan bli med i Heimevernsungdommen?