Hopp til hovedinnholdet

Aldersgrense for å stå i kassa.

Gutt 17 år
 

Spørsmål

min onkel eier en butikk hvor de selger kun radiostyrte biler, helikoptre ++. å han kunne tenke seg ekstrahjelp om kveldene, men vet ikke om man må vær 18 år for å stå i kassa i en slik bedrift. må man det ?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Etter forskrift om arbeid av barn og ungdom §8 skal: 

Personer under 18 år skal ikke utføre arbeid som

a) overstiger deres fysiske eller psykiske yteevne,
b) medfører eksponering for giftige eller kreftfremkallende faktorer, faktorer som forårsaker arvelige genetiske skader, faktorer som forårsaker fosterskader eller som på annen måte forårsaker kroniske skader for mennesker,
c) medfører eksponering for skadelig stråling,
d) innebærer fare for ulykke som det er rimelig å anta at personer under 18 år ikke kan gjenkjenne eller unngå på grunn av liten bevissthet om sikkerhet eller liten erfaring, opplæring eller øvelse.

 

Det er ingen direkte bestemmelse som sier at en 17-åring ikke kan stå i kassa. Dersom dette innebærer å stå alene i butikken på kveldene og stenge butikken for natten må en imidlertid se på modenhetsnivået hos den enkelte for å avgjøre at dette ikke blir for krevende.

 

Det er også restriksjoner i forhold til salg av kjemikalier og liknende etter forskriftens §9 dersom det er aktuelt.

Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i

samarbeid med Ung.no

 

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne e-post kun er veiledende kortinformasjon.


Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222

 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Aldersgrenser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om aldersgrenser