Hopp til hovedinnholdet

Minstelønn, pause

Jente 16 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg har en venninne som jobber på et lokalt spisested, og mener å tjene rundt 80 kr i timen. Hun serverer mat, vasker, tilbereder, osv. Mitt spørsmål går ut på følgende: hva er mistelønna for en sekstenåring innenfor denne bransjen? Er ikke 80 kr litt lite? Ofte får hun ikke pausa si heller, da det er så hektisk at de må stå på i et kjør!

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det finnes ingen generell minstelønn for denne typen jobb i Norge. Størrelse på lønn er i utgangspunktet en forhandlingssak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og reguleres gjennom avtale, enten internt eller gjennom tariffavtaler. Hva man har krav på av lønn til et hvert tidspunkt skal fremkomme i arbeidsavtalen.

Man må eventuelt forsøke å forhandle med arbeidsgiver, dersom man ønsker bedre vilkår i forhold til lønn, enn de som er avtalt. Man kan undersøke med eventuell tillitsvalgt om det er noe vedkommende kan bidra med i denne sammenheng.

Personer under 18 år skal ha hvilepause i minst en halv time, om mulig sammenhengende, dersom den daglige arbeidstiden overstiger fire og en halv time. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 11-5.

I tillegg er det slik at arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidssituasjonen til de ansatte er tilrettelagt og organisert på en slik måte at de ikke påføres negative psykiske eller fysiske belastninger. Arbeidsgiver plikter å risikovurdere arbeidssituasjonen i forhold til alle typer belastninger som kan medføre helseplager. Dette innebærer at det også må vurderes hvor ofte /mange pauser det er behov for i løpet av en arbeidsdag for å unngå at belastningen blir for stor og dermed kan gi helseplager. Behovet for pauser vil derfor variere i forhold til hvilken type jobb man har.

Dette med pauser er noe som bør tas opp med arbeidsgiver, gjerne via verneombud eller tillitsvalgt dersom det finnes på arbeidsplassen. 

 

Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med Ung.no


Vær oppmerksom på at vårt svar i denne e-post kun er veiledende kortinformasjon.


Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb