Hopp til hovedinnholdet

Lønnstillegg for søndager og helligdager, samt pålagt arbeid.

Jente 19 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg lurte på dette: Er det påbudt å betale ekstra lønn på helligdager og/eller søndager, og isåfall hvor mye? Er det lov å tvinge arbeidstakere til å jobbe? Er det lov å tvinge arbeidstakere til å jobbe på en helligdag de har sagt fra om at de ikke kan jobbe på, og i tillegg ikke gi dem noe ekstra lønn? Tusen takk for svar!

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Lønn er basert på avtale - dette gjelder stort sett også for alle lønnstillegg, herunder søndags- og helligdagstillegg. Du må med andre ord ha avtale (arbeidsavtale, eventuelt tariffavtale) som gir deg slik rett for at du skal ha krav på det.

Arbeidsgiver er ikke pliktig å betale ekstra for slike dager etter loven.

Hvilke dager og timer du skal jobbe innen rammen av arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler, er også opp til din avtale å bestemme. Arbeidsavtalen (og typisk arbeidsplanen som viser når du jobber) er bindende både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Dersom eksempelvis din arbeidsdag sammenfaller med en helligdag og bedriften har åpent, vil det ikke gjøre noen forskjell at det har dukket opp en helligdag - står du oppført på jobb på slik dag definert av arbeidsavtale/arbeidsplan, har du også plikt til å jobbe.

Dersom eksempelvis din arbeidsdag ikke er sammenfallende med helligdag, eller der du har en alminnelig fridag, og arbeidsgiver beorder deg på jobb, vil kriteriene for mertids- og overtidsarbeid etter arbeidsmiljølovens § 10-6 være oppfylt. Vilkåret for å bli pålagt slikt arbeid er "særlig og tidsavgrenset behov". Dette kan være så mangt, men et typisk eksempel er at en kollega som skulle jobbet er blitt syk og arbeidsgiver må erstatte ham/henne med noen andre.

Så lenge vilkårene for å pålegge mertid/overtid er tilstede, gir arbeidsmiljøloven arbeidsgiver rett til å pålegge ansatte å jobbe.

Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne tjenesten kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb