Hopp til hovedinnholdet

Overtidstillegg

Jente 19 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg jobber ca 40-60% i butikk. Til jul jobbet jeg i perioder mye mer. Ingen på hele jobb får noen sinne overtidsbetaling, da jobb "ikke gjør sånt". Kan dette stemme? Skjønner ikke helt hva loven sier på dette, da reglene virker forskjellige fra sted til sted..,spesielt i butikk! Takk for hjelpen:-)

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Dersom ikke annet er avtalt, er det likevel slik at man kun har krav på overtidsbetaling når arbeidstiden går ut over lovens grense for alminnelig arbeidstid, jf.arbeidsmiljøloven § 10-6 (2). Alminnelig arbeidstid er i dag ni timer i løpet av 24 timer, og 40 timer i løpet av sju dager, jf.arbeidsmiljøloven § 10-4 (1).

Den tid man arbeider ut over avtalt arbeidstid, men innenfor den alminnelige arbeidstid, betegnes derfor merarbeid. Dersom annet ikke følger av arbeidsavtalen, skal merarbeid lønnes etter vanlig timelønn. 
Overtidsarbeid ut over alminnelig arbeidstid skal lønnes med et tillegg på minimum 40% av avtalt timelønn, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 (11). Enhver har rett på overtidsbetaling, men unntak av de som er ansatt i ledende eller særlig avhengig stilling. Avspasering kan likevel avtales skriftlig mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 (12). Dersom avspasering avtales, skal likevel selve overtidstillegget utbetales, se lovens forarbeider ot.prp.nr. 49 (2004-2005) side 319.

Angående manglende lønn fra arbeidsgiver så følger lønnstvister i utgangspunktet vanlig prosessgang for sivile tvister. Det vil si at forliksrådet vil være første instans i slik sak. Her finner du vår anbefalte fremgangsmåte ved manglende utbetaling av lønn og feriepenger. Arbeidstilsynet har ingen myndighet til å blande seg inn i en slik sak.


Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne tjenesten kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb