Hopp til hovedinnholdet

Rett til fri fra jobb på grunn av studier

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg jobber annenhver helg på en matbutikk, men nå til høsten har jeg søkt meg inn på et samlingsbasert studie som treffer 5 av mine arbeidshelger i høstsemesteret. Da sjefen min er vanskelig å prate med og oppleves som litt lite imøtekommende lurer jeg på om jeg har noe krav i forhold til tilrettelegging av arbeidstid? Og dersom jeg har det kan sjefen flytte mine arbeidshelger slik han vil? Det er et ganske tungt studie derfor er jeg redd for at frihelgene mine blir arbeidshelger...

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Som utgangspunkt har du ikke rett til fri fra enkeltvakter/enkeltarbeidsdager for å delta på studier. Du må derfor prøve å løse dette via avtale med arbeidsgiver og prøve å få en ordning som gjør at jobb og studier ikke kolliderer.

Man har som arbeidstaker en viss rett til utdanningspermisjon, helt eller delvis, men denne retten er ikke ubetinget. Først og fremst må du har vært i arbeidslivet i minst 3 år totalt og dernest vært ansatt hos nåværende arbeidsgiver i de siste 2 årene for å "tilfredsstille" arbeidsmiljølovens regel om utdanningspermisjon. Videre kan arbeidsgiver si nei til at du kan ta denne typen permisjon, hvis ditt fravær vil skape store ulemper for bedriften.

Om din sjef kan flytte dine arbeidstider (dag, tid) kommer an på hva din arbeidsavtale sier. Dersom din arbeidsavtale er forholdsvis generell, eksempelvis at din avtale angir at du skal jobbe x timer totalt per uke, men ikke nøyaktig når (tid, dag), vil arbeidsgiver ha styringsrett til å flytte arbeidstiden din. Motsatt der du har en spesifikk avtale som klart sier at du skal jobbe bestemte dager til bestemte tider.

Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne tjenesten kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb