Hopp til hovedinnholdet

Jeg jobber fast to dager i uken på jobben min. Men nå plutselig blir jeg satt opp på andre dager uten å få noe beskjed    

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg jobber fast to dager i uken på jobben min. Men nå plutselig blir jeg satt opp på andre dager uten å få noe beskjed. Er dette noe arbeidsgiver kan gjøre, sette meg opp på jobb på andre dager uten å si ifra til meg? Jeg har skole de dagene jeg nå er satt opp.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Hvilke dager du skal jobbe vil i utgangspunktet være avhengig av hva som står i din egen arbeidsavtale eller hva dere avtaler dere i mellom. 

Beordring til utførelse av arbeid ligger under arbeidsgiverens styringsrett. Vilkåret for å kunne pålegge merarbeid og overtid er at det er et særlig og tidsavgrenset behov for dette. Dersom en eller flere stillinger er ubesatte i en periode vil dette kunne medføre et behov for å kunne pålegge overtid og merarbeid. Det forutsettes selvfølgelig at arbeidsgiver forsøker å få stillingene besatt, og at bestemmelsene i arbeidstidskapittelet for øvrig overholdes, for eksempel når det gjelder daglig og ukentlig hvile. 

Hva skjer om en nekter beordring, er det oppsigelsesgrunn? Arbeidstakere kan i utgangspunktet ikke nekte å utføre merarbeid og overtidsarbeid, men aml § 10-6 gir arbeidstakeren rett til fritak når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre. Ordrenekt kan i spesielle tilfeller gi grunnlag for oppsigelse. Kravet til en oppsigelse er at den er saklig begrunnet. Hvorvidt oppsigelsen er saklig må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Arbeidsgivers styringsrett gir rett for arbeidsgiver å fordele og bruke ressursene slik at arbeidsgiveren kan drive virksomheten effektivt og rasjonelt. Begrensninger i denne retten vil følge av lov eller avtale. Arbeidsgiver har innenfor bestemte rammer rett til å beordre en arbeidstaker, uansett stillingsprosent, til å arbeide ut over avtalt arbeidstid (merarbeid / overtid), se aml § 10-6. Men i aml § 10-6 (10) står det følgende:

Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne tjenesten kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 73 19 97 00

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb