Hopp til hovedinnholdet

Fravær i forbindelse med eksamen

Gutt 16 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg har en arbeidskontrakt hvor det står at fravær til forberedelser til skriftlig eksamen ikke er gyldig grunn , men kun forberedelser til muntlig eksamen. Jeg har gitt beskjed så fort jeg fikk dato , men fått avslag. Og det var kun snakk om fri fra jobb dagen før eksamen. Er det lov å ha et sånt punkt i en arbeidskontrakt for de mellom 15 og 18 år? Jeg har også forhørt meg med arbeidstilsynet og Jussbuss, og de har ikke noe helt klart svar på dette. Hilsen H

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Spørsmålet ditt har, som du allerede sikkert har forstått, ikke et helt klart svar.

Arbeidsmiljøloven har ingen egne regler som gir rett til permisjon/fri i forbindelse med eksamen. Normalt sett vil derfor ikke en arbeidstaker etter loven kunne kreve fri i forbindelse med forberedelse til eksamen. Ut fra dette er ikke punktet i arbeidsavtalen ulovlig.

Likevel er det slik at arbeidsmiljøloven har regler som gjelder spesielt for barn og ungdom i arbeid. Etter § 11-2 skal arbeidstiden for personer under 18 år legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer dem i å dra nytte av undervisningen.

I kommentarene til bestemmelsen fra Henning Jakhelln m.fl.: "arbeidsrett.no. Kommentarer til arbeidsmiljøloven står følgende:

««Hindrer skolegang» innebærer at arbeidstiden må legges utenom undervisningstiden, og slik at den ikke sammenfaller med andre obligatoriske skoleaktiviteter. I tillegg må den unge arbeidstakeren ha tilstrekkelig tid til å gjøre lekser og annet skolearbeid.»

Du kan eventuelt vise de aktuelle kommentarene til din arbeidsgiver for å se om det kan ha noen innvirkning i forhold til ønsket om fri, i alle fall dersom man kan regne forberedelsene til eksamen som en «obligatorisk skoleaktivitet».

Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne tjenesten kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 73 19 97 00

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb