Hopp til hovedinnholdet

Hei, jeg lurer på en liten ting. Seneste lønning på jobben manglet en del penger. Så mye som ca 10000,- Brutto lønn. Det som mangler er blant annet et vakt-tilegg som er på ca 4500 ,- 15 timer 100% overtid, og 5 timer 50% overtid. Økonomi ansvarlig på arbeidsplassen er VELDIG klar over dette da jeg har nevnt dette opp til flere ganger i uken ( dette er da 3 uker siden) Hvilke rettigheter har jeg til å få lønn til fastsatt dato? Det er tross alt penger som man trenger til regninger o.l og purringsgebyr pga manglene lønn er jo også kjedelig.

Gutt 20 år
 

Spørsmål
Hei, jeg lurer på en liten ting. Seneste lønning på jobben manglet en del penger. Så mye som ca 10000,- Brutto lønn. Det som mangler er blant annet et vakt-tilegg som er på ca 4500 ,- 15 timer 100% overtid, og 5 timer 50% overtid. Økonomi ansvarlig på arbeidsplassen er VELDIG klar over dette da jeg har nevnt dette opp til flere ganger i uken ( dette er da 3 uker siden) Hvilke rettigheter har jeg til å få lønn til fastsatt dato? Det er tross alt penger som man trenger til regninger o.l og purringsgebyr pga manglene lønn er jo også kjedelig.
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei,

Hvis ikke annet er avtalt skal det foretas lønnsutbetaling minst to ganger i måneden. Tidspunkt for lønnsutbetaling skal avtales skriftlig i arbeidsavtalen.

Hvis du ikke har fått lønn til rett tid må du sende et rekommandert brev til din arbeidsgiver med følgende innhold.

-Hvor mye penger det er tale om

-Gi arbeidsgiver en frist på 7-10 dager å utbetale lønnen.

-Gjør det klart i brevet at du vil klage saken inn for Forliksrådet i din kommune, hvis du ikke får pengene innen den fristen du har satt.

Skjer det fortsatt ingenting etter at fristen er utøpt ringer du Forliksrådet i din kommune å ber om hjelp til å sette opp en forliksklage. Du og din arbeidsgiver vil således bli innkalt til et forliksmøte, hvor det vil bli tatt stilling til ditt lønnskrav. Får du medhold, kan du kreve pengene inn gjennom Namsmannen i din kommune.

Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i

samarbeid med Ung.no

 

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne e-post kun er veiledende kortinformasjon.


Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222
 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb


Quiz: Hva vet du om temaene på ung.no?

Hva er den seksuelle lavalderen i Norge?