Hopp til hovedinnholdet

Permisjon og militærtjeneste

Gutt 19 år
 

Spørsmål

Jeg skal i millitæret 16 januar, og sa ifra til arbeidsgiver 14 desember, han sier jeg ikke har rett på permisjon siden jeg sa ifra for sent, stemmer det?

Besvart 18.12.2018 15:44
 

Svar
Hei

Arbeidsmiljøloven § 12-12 gir arbeidstaker rett til permisjon ved militærtjeneste, men loven sier ikke noe om hvor lang tid i forveien arbeidsgiver må varsles. I kommentar til lovbestemmelsen, hentet fra arbeidsrett.no (H. Jakhelln m.fl.) heter det:

Paragraf 12-12 første ledd er ikke betinget av at arbeidstaker har gitt arbeidsgiver varsel ved innkalling til militærtjeneste mv. Forsvarets egne varslingsrutiner omfatter varsling av arbeidsgiver, slik at hensynet til arbeidsgiverne er ansett for tilstrekkelig ivaretatt på denne måten. Det må likevel anses rimelig at arbeidstaker tar opp spørsmålet om avtjening av verneplikt med arbeidsgiver så tidlig som mulig, jf. Ot.prp. nr. 50 (1993–1994) kap. XIII pkt. 16.4.

Kommer du ikke til enighet med arbeidsgiver, kan du sende saken til tvisteløsningsnemda for en avgjørelse.

Relevante lenker:

Arbeidsmiljøloven § 12-12: www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/12/12-12/

Tvisteløsningsnemda: www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tvistelosningsnemnda/
Med hilsen Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no

(Vær oppmerksom på at vårt svar i denne tjenesten kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 73 19 97 00)

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb