Hopp til hovedinnholdet

Har man krav på overtidstillegg eller andre lønnstillegg til lønnen sin?

Jente 18 år
 

Spørsmål

Hei hei ! Jeg håper der kan hjelpe meg med noen vanskelige spørsmål angående jobben min. Jeg jobber i serviceyrket, d.v.s. på en butikk. Jeg tjener 106 kroner timen. Har ingen overtidsbetaling eller tillegg. Om jeg jobber på julaften, nyttårsaften, nattåpent eller søndagsåpent får jeg ingen tilleg. Kun vanlig lønn 106 kroner i timen. Er dette riktig? Kan jeg kreve mer? (Slik som jeg har forstått så er vi ikke medlem i noen tariffavtale)

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Størrelse på lønn er en avtalesak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller regulert i tariffavtaler som partene er bundet av.

Det eneste lønnstillegget som er lovregulert er for overtid. Overtid i arbeidsmiljølovens forstand er arbeid ut over grensene for alminnelig arbeidstid, som i utgangspunktet er 9 timer/døgn og/eller 40 timer/uke. Jobber man overtid har man krav på minimum 40 prosent tillegg. Høyere tillegg kan avtales.

 

Ekstra betaling/tillegg for kveld, natt, lørdag, søndag, "røde" dager, helligdager som juledagene, påskedagene og så videre er ikke lovregulert og er noe man må forhandle om og avtale.

 

Ønsker du høyere grunnlønn og lønnstillegg som nevnt over, er dette noe du med andre ord må forhandle med din arbeidsgiver om.

Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i

samarbeid med Ung.no

 

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne e-post kun er veiledende kortinformasjon.


Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222

 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb