Hopp til hovedinnholdet

Oppsigelse og utbetaling av feriepenger.

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei, jeg skal si opp jobben min iløpet av denne mnd, men jeg har et par spørsmål ang oppsigelse, feriepenger osv. Hvordan bør jeg gå frem hvis jeg skal si opp jobben? Kan jeg bare komme på jobben å levere et oppsigelsebrev, eller må jeg snakke med sjefen først før jeg gjør det? Du skjønner sjefen på jobben er overhodet ikke en god sjef, og kan ikke drive personalpolitikk så jeg er litt redd for hvordan ho vil reagere når jeg sier opp. Vil egentlig ikke snakke med henne i det hele tatt, for vi kommer ikke så godt overens og jeg misliker henne veldig. Så holder det med at jeg kommer med brevet? Spørsmål nr 2. Jeg har jobbet siden mai ifjor frem til nå. Har jeg da krav på å få utbetalt feriepenger? Isåfall får jeg disse pengene når jeg får siste lønningen eller må jeg vente til juni? Eller har jeg ikke krav på feriepenger i det hele tatt? Takk på forhånd!

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Feriepenger
I ferieloven § 11 (3) heter det: ”Opphører arbeidsforholdet, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. (…)”. Du som arbeidstaker skal derfor ha utbetalt alle feriepenger som er opptjent i 2011 og 2012 på grunnlag av arbeidsvederlag når du avslutter arbeidsforholdet.  

 

Oppsigelse.  Et arbeidsforhold opphører ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse. Med unntak av tidsbestemte arbeidsforhold, for eksempel vikariater, vil et arbeidsforhold ikke opphøre av seg selv. Det er faste regler for regler for hvordan en oppsigelse skal skje - både for arbeidstaker og arbeidsgiver.  Oppsigelsestiden følger av arbeidsavtalen.  Om ikke annet er avtalt gjelder bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven kap. 15  §15-3.

  • Attest

Arbeidsmiljøloven §15-15 (1) lyder:

 

”Arbeidstaker som fratrer etter lovlig oppsigelse har krav på skriftlig attest av arbeidsgiver.Attesten skal inneholde opplysninger om arbeidstakers navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i og om arbeidsforholdets varighet.”

 

Arbeidstilsynet kan gi pålegg til arbeidsgiver om å skrive ut attest. Ta kontakt med nærmeste regionskontor eller send henvendelse til post@arbeidstilsynet.no hvis du vil at Arbeidstilsynet skal hjelpe deg videre
Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i

samarbeid med Ung.no

 

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne e-post kun er veiledende kortinformasjon.


Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222

 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb