Hopp til hovedinnholdet

Rett på pause

Jente 18 år
 

Spørsmål
hei. jeg jobber som Kontorassistent for ett transport firma. jeg lurer på: siden jeg sitter på ett kontor hele arbeidsdagen(8-9timer), har jeg krav på f.eks 5 minutter pause hver time eller en annen type pause utenom lunch ? jente 18
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Her er hva Arbeidsmiljøloven sier om pauser: § 10-9. Pauser (1) Arbeidstaker skal ha minst en pause dersom den daglige arbeidstiden overstiger fem og en halv time. Pausene skal til sammen være minst en halv time hvis den daglige arbeidstid er minst åtte timer. Dersom arbeidstaker ikke fritt kan forlate arbeidsplassen under pausen eller der det ikke finnes tilfredsstillende pauserom, skal pausen regnes som en del av arbeidstiden. Når forholdene gjør det nødvendig, kan pausen forskyves. (2) Når arbeidstaker arbeider mer enn to timer etter at den alminnelige arbeidstid er avviklet, skal arbeidstaker gis en pause på minst en halv time. Pausen regnes som en del av arbeidstiden. Pause som legges etter alminnelig arbeidstids slutt, godtgjøres som overtidsarbeid, men regnes ikke med i det antall timer det er tillatt å arbeide overtid etter § 10-6. Når forholdene gjør det nødvendig, kan pausen kortes ned eller forskyves.” Lengden på pauser skal være avtalt i den skriftlige arbeidsavtalen. Likeså om pausene inngår i arbeidstida eller ikke. Dersom bedriften er underlagt en tariffavtale vil denne gi svar på hvorvidt du kan kreve lønn i dette tilfellet eller ikke. Ta derfor kontakt med tillitsvalgte. Det er heller ingen konkrete bestemmelser i arbeidsmiljøloven som gir arbeidstaker rett til 5 minutters pause hver time, men i en tidligere brosjyre fra oss var det en anbefalning dersom det ut fra arbeidets karakter var hensiktsmessig. Det står imidlertid ikke noe i loven om hvordan/når disse pausene skal avvikles – dette må avtales i arbeidsavtalen. Det er arbeidssituasjonen som avgjør hvor ofte man trenger pause. Arbeidsgiver skal risikovurdere den jobben du gjør og ut fra det vurdere pausebehovet. Har man et tungt belastende arbeid vil behovet for hyppigere pauser være større enn hvis jobben er av lettere karakter. Om pausen skal være betalt eller ikke er også noe som må avtales i arbeidsavtalen. Er pausen fritid, noe som innebærer at du fritt kan forlate arbeidsplassen i pausen, skal den normalt ikke være betalt. Er det slik at du må være tilgjengelig for arbeidsgiver også i pausene, skal denne som hovedregel være en del av arbeidstida og dermed betalt. Om arbeidsforholdene føles uholdbare må saken tas opp internt via verneombud, evt. bedriftshelsetjeneste og AMU. Får en ikke respons på henvendelsen kan lokalt Arbeidstilsyn kontaktes som vil kunne se på saken (brudd på Arbeidsmiljøloven). Arbeidsgiver skal tilrettelegge arbeidstakerens aktiviteter slik at det daglige arbeidet ved dataskjerm regelmessig avbrytes av andre former for arbeidsoppgaver, eller hvor dette ikke er mulig, avbrytes av hvile og restitusjon slik at helseskadelige påvirkninger unngås, jf. forskriftens Arbeid ved dataskjerm § 7.
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb