Hopp til hovedinnholdet

bedriften har holdt tilbake lønn fra oss - de skylder oss ca 30 000

 

Spørsmål
Hei! jeg er en jente på 21 år som lurer på noe. Jeg og min samboer var tidlig ansatt i samme bedrift. denne bedriften har holdt tilbake lønn fra oss - de skylder oss ca 30 000. Vi har beviser på at de ikke har betalt ut all lønn, siden vi har stemplingskort fra perioden som forteller hvor mange timer vi har jobbet hver dag. Vi har vært hos advokat med saken, og etter 4 måneder fikk vi beskjed om at hun ikke kunne ta saken allikevel, fordi hun hadde blitt advokaten til dette firmaet. har advokaten lov til det? Hvor kan vi henvende oss for å få hjelp til dette? Må arbeidsplassen betale saksomkostninger dersom de taper? hva skal til for å få fri rettshjelp? vi har barn og eier hus, så vi har ikke råd til å betale masse penger i saksomkostninger. da går jo vinningen opp i spinningen. Allikevel har vi lyst å "ta" dette firmaet, slik at dette ikke skjer noen andre. Vi har vært i kontakt med fagforeningen som har hatt uendelig mange møter med bedriften, men de lar seg tydeligvis ikke true av fagforeningen, så vi må jo ta det gjennom advokat.
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei!
Du seier ingenting om bakgrunnen for at bedriften har holdt tilbake lønnen. Det er derfor vanskelig for meg å vurdere saken konkret.

I forhold til det du skriver om din advokat, viser jeg til reglene om god advokatskikk. Hovedregelen er at advokaten selv avgjør om han vil påta seg et oppdrag eller ikke. Har en advokat først påtatt seg et oppdrag, har han eller hun som utgangspunkt plikt til å fullføre det så fremt ikke klienten ønsker noe annet. Det finnes imidlertid unntak fra dette utgangspunktet, som gjør at advokaten i visse tilfeller likevel har anledning til å frasi seg et oppdrag underveis. Du skriver at advokaten din tok oppdraget fra motparten, etter at dere hadde engasjert ham. Dette vil kunne stride mot regelene om god advokatskikk. Mener du at advokaten din har brutt de etiske reglene, har du anledning til å klage til Den Norske Advoaktforeningen.

Du kan lese mer om dette her: www.Advokatenhjelperdeg.no > Råd og tips > Advokatetikk

Hovedregelen i sivile saker, er at den parten som taper saken, skal erstatte den vinnende parts saksomkosninger. Dette gjelder hvis vedkommende vinner fullt ut; det vil si at vedkommende får medhold på alle punkt. Det finnes imidlertid flere unntak fra regelen om at den tapende part dekker saksomkostninger, og ofte gjøres det helt konkrete vurderinger. Det er dermed vanskelig for oss å si noe om hva utfallet vil kunne bli i din sak.

Reglene for fri rettshjelp kan være kompliserte å sette seg inn i. I noen typer saker kan alle få fri rettshjelp. I andre saker er det inntekt og formue som avgjør om du kommer inn under ordningen. Du finner informsjon om fri rettshjelp på www.fri-rettshjelp.no. Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med en advokat, som vil kunne være behjelpelig med å veilede deg i forhold til fri rettshjelp.

Fagforeningen skal ta vare på interessene til sin yrkesgruppe. Fagforeningen skal også kunne bistå i konflikter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og sikre at dine rettigheter blir ivaretatt. Er det tvist i en sak, kan det imidlertid ta tid før det blir en løsning i saken. Jeg vil anbefale deg å ta kontakt med fagforeningen og høre hvor saken står, og om de mener at de vil komme til enighet med bedriften. De vil kanskje også kunne veilede deg i forhold til om du bør gå videre med saken.

Lykke til!!


Mvh
Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Rettigheter når du jobber

Jente og gutt jobber sammen (colourbox.com)

Feriepenger, arbeidskontrakt og lønn er bare noen av rettighetene du har når du jobber. Her er en oversikt over hva du har krav på som ansatt.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb


Quiz: Hva vet du om menneskehandel?

Hvor lang straff kan man få for grov menneskehandel?