Hopp til hovedinnholdet

Kan jeg søke om arbeidsavklaringspenger fra NAV?

Gutt 18 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg er en gutt på 18 år som vurderer å søke arbeidsavklaringspenger gjennom NAV. Men jeg vet ikke om det er noe vits siden det klart og tydelig står at man er nødt til å ha fått nedsatt arbeidsemne med 50% når man er under 26 år får å ha rett til dette. Problemet er at jeg ikke kan jobbe på grunn av sosial angst, jeg har hatt et par møter med saksbehandleren min på NAV ang dette, pluss oppfølgningstjenesten. Jeg går også til psykolog ang problemene mine. For tiden mottar jeg kun livsopphold. Jeg har heller aldri vært i jobb mere enn et par måneder. Så ikke noe særlig arbeidserfaring, og hvis jeg skulle vært så heldig å få innvilget arbeidsavklaringspenger, hva ville dette ligget på?. All informasjon jeg finner ut om dette er at man får prosent av det man har hatt i årsinntekt, men jeg har ikke noe.. Psykologen min mener at jeg ikke kommer til å være ut i arbeid innen 6 måneder på grunn av behandling av sosial angsten. Hvis jeg fortsatt ikke har rett på arbeidsavklaringspenger, har jeg rett på en annen form for pengestøtte istedefor livsopphold?.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei, og takk for ditt spørsmål :-)


Det er riktig at et av vilkårene for å få innvilget arbeidsavklaringspenger er at arbeidsevnen din må være nedsatt med minst 50 %. Du skriver videre at du ikke kan jobbe på grunn av sosial angst, og at du går til behandling hos psykolog. Psykiske lidelser kan føre til at arbeidsevnen din blir redusert med 50 % eller mer. Ut fra det du skriver til oss, så kan du søke om arbeidsavklaringspenger. Sender du inn en søknad, så må du også sende inn lege- og/eller spesialisterklæring. Denne må si noe om diagnosen din og hvordan denne påvirker dine muligheter for å skaffe og være i jobb. Vi her på ung.no kan ikke si noe om du vil få innvilget arbeidsavklaringspenger eller ikke, da dette må vurderes av saksbehandler. Det er mange faktorer som spiller inn når saken skal behandles.

 

Som oftest er det ca. to måneders saksbehandlingstid på søknader om arbeidsavklaringspenger. Søknadsskjema finner du her. Du må i tillegg til å sende inn søknad, registrere deg som arbeidssøker på www.nav.no, og sende meldekort hver 14. dag. Dette kan du gjøre her.

 
Får du innvilget arbeidsavklaringspenger, så vil du kunne få minstesatsen som i dag er på to ganger Folketrygdens grunnbeløp (82 122 kr). Det vil si at du får 164 244 kroner, før skatt pr år. Du kan lese mer om arbeidsavklaringspenger her.

 

Hvis du ikke får innvilget arbeidsavklaringspenger, så er det mulig at du kan ha rett på dagpenger under arbeidsløshet. Men da må du ha hatt en arbeidsinntekt på minst 123 183 kr i 2011, eller tilsammen 246 366 kr de siste tre årene.

 

NAV kan tilby forskjellige kurs som er rettet mot arbeid, og som skal styrke dine muligheter for å få jobb. Går du på kurs via NAV så kan du søke om individstønad. Du kan også forhøre deg med arbeidsplasser om du kan få praksisplass hos dem, slik at du får mer jobberfaring. NAV må godkjenne praksisplassen, og du kan søke om individstønad. Du kan lese mer om individstønad her.

 

Dersom du har levd på sosialhjelp (livsopphold) over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet. Les mer om denne ordningen her

 

Har du flere spørsmål, så ring oss gjerne på tlf: 55 55 33 33.

 
 

Med vennlig hilsen NAV, i samarbeid med ung.no

 

 

 

www.nav.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb