Hopp til hovedinnholdet

Lønn?

Jente 20 år
 

Spørsmål

Jeg jobber som servitør på en restaurant uten tariffavtale og får 132 kr i timen. To av mine kolleger er like gamle som meg, vi gjør den samme jobben og vi har vært ansatt like lenge, men de får henholdsvis 135 og 127 kr i timen. Er dette lov? Hva med forskjellsbehandling?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

 

Lønn er en avtalesak. Størrelse på lønn vil  være en forhandlingssak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og reguleres gjennom avtale, enten internt eller gjennom tariff. Det foreligger med andre ord i utgangspunktet ingen rettigheter knyttet til lønnsnivå, det vil således være opp til arbeidsgiver og arbeidstaker å forhandle frem hvilken lønn som skal  gjelde i det aktuelle arbeidsforholdet. Eneste unntakene her er krav på overtidsbetalt jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 (11),  lønn og lønnstillegg for 1. og 17. mai  og at noen bransjer har allmenngjorte tariffavtaler som gir dem lovfestede rettigheter. Men innen deres bransje kan hver arbeidstaker forhandle frem hvor stor lønn en skal ha utbetalt fra arbeidsgiveren.

 

 

Med hilsen

 

 

 

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i

 

 

 

samarbeid med Ung.no

 

 

 

 

 

 

 

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne e-post kun er veiledende kortinformasjon.

 

 

 


Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb