Hopp til hovedinnholdet

Arbeidstid ved helligdager.

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei, jeg er i fast jobb og har blitt sykmeldt. Nå er jeg 60% sykmeldt, og jobber to dager i uka. Jeg lurer på hvordan det fungerer i de ukene hvor det f.eks er helligdager/røde dager. Det er en del av det i mai, f.eks 1. mai, 17. mai og Kr.Himmelfartsdag. Dette er dager man ikke er på jobb, hvordan regnes det ut hvor mye man skal jobbe de ukene?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Etter arbeidsmiljøloven § 10-10 (1) kommer det frem at «Det skal være arbeidsfri fra kl. 1800 dagen før en søn- eller helgedag og til kl. 2200 dagen før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl. 1500 til kl. 2200 dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid .Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes.I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

Lønnsvilkår er ikke lovregulert, men avtalefestet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller gjennom en tariffavtale. Arbeidsmiljølovens bestemmelser gir dermed ikke rett til lønn for røde dager som sammenfaller med dager en egentlig skulle vært på jobb. Eventuelle slike rettigheter vil være basert på avtale/ tariffavtale. Det er kun lovfestet rett til lønn på 1. og 17. mai når det gjelder helligdager. 

Sykemelding.  Fremkommer det ikke hvordan du skal ta ut 60% sykemelding, må du og arbeidsgiveren være i dialog for å bli enig.


Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i

samarbeid med Ung.no

 

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne e-post kun er veiledende kortinformasjon.


Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222

 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Arbeid / jobb
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om arbeid / jobb