Hopp til hovedinnholdet

hvor lang tid tar det før en sak kommer opp i tingretten? 

Gutt 14 år
 

Spørsmål

Hvor lang tid tar det for at en sak kommer opp til tingretten, det har gått over 3 og en halv måne vi venter på dato vi burde få svar snart?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det kan dessverre ta veldig lang tid før en sak kommer opp i domstolen i Norge. Dette er fordi domstolen har veldig mange saker og ikke ressurser til å gjøre unna alt på kort tid. Mange alvorlige saker tar også flere uker eller måneder å gjennomføre. 

Hvor lang tid det vil ta i din konkrete sak kan jeg ikke svare på. Dette avhenger av om det er en liten eller stor domstol, om det er mange saker i den aktuelle domstolen fortiden, om det er planlagt lange saker, og om det er en straffesak eller sivilsak du venter på at skal komme opp. Det tar ofte lengre tid før sivile saker kommer opp, fordi straffesaker prioriteres. 

Du kan ta kontakt med aktuell domstol, eller påtalemyndigheten (jurist hos politiet) hvis det er en straffesak. 

Når en straffesak i alminnelighet kan forventes å komme opp for retten, er utgangspunktet som følger:

1) Når en ferdig etterforsket straffesak kommer inn til statsadvokaten, har statsadvokaten en målsetting (som er gitt av Riksadvokaten) om å ferdigbehandle sitt påtalevedtak innen 30 dager. I løpet av disse dagene skal de ta stilling til om det skal utferdiges en tiltale i saken eller om saken skal henlegges (eller om den evt. skal returneres politiet for ytterligere etterforskning).

2) Dersom statsadvokaten beslutter å utferdige tiltale, sendes saken til domstolen for berammelse. Også dette skal fortrinnsvis skje innenfor 30 dager. Når saken har kommet inn hos domstolen, vil denne ganske umiddelbart forsøke å finne aktuelle datoer for når hovedforhandlingen kan finne sted. Domstolene har en målsetting om å få berammet sine saker innenfor et tidsrom på 90 dager.

3) Hvis "alt går som det skal" og saken er helt kurant, blir utgangspunktet derfor at det vil gå ca. 120 dager fra en sak har kommet inn til statsadvokaten og til hovedforhandlingen i tingretten er i gang.

Fra utgangspunktet ovenfor, vil det imidlertid være store variasjoner når hver sak vurderes for seg. Mange saker vil beklageligvis ta atskillig lengre tid å få opp, andre vil kunne komme opp tidligere. Forhold som får betydning er blant annet:

- Er saken en såkalt "fristsak" (siktede er under 18 år på gjerningstiden eller siktede er varetektsfengslet)? I disse tilfellene vil saken måtte prioriteres på bekostning av saker som ikke har slik frist. Saker med berammelsesfrist skal etter loven helst komme opp i løpet av seks uker. I de fleste saker om seksuelle overgrep og familievold, vil lovreglene om berammelsesfrist imidlertid ikke få anvendelse.

 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Slik foregår en rettssak

Oslo tinghus (foto: Endre Hesthagen/ung.no)

Stadig vekk hører vi om store straffesaker i media. De alvorligste forbrytelsene får mye oppmerksomhet, både når de etterforskes og når de skal opp for retten. Her kan du lese om hvordan straffesaker behandles av domstolene og hva som skjer i rettssalen.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Barnevern
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om barnevern