Hopp til hovedinnholdet

Hva skal til for at et barn skal bli tatt til barnevernet

Jente 13 år
 

Spørsmål

Hvordan kommer man i barnevernet, ikke det at jeg vil gå ditt men liksom hva må man elr familien gjøre for at et barn skal bli tatt til barnevernet jeg har lurt på det ganske lesnge, jeg lurer også på hvordan det er i barne vernet og kan man måtte venner osv ??

Besvart 25.11.2018 15:13
 

Svar
Hei

Du har mange spørsmål her. Jeg er usikker på hva du mener med å komme i barnevernet.

Familier kommer i kontakt med barnevernet etter at noen sender det som kalles en bekymringsmelding til barneverntjenesten. Da kan barneverntjenesten undersøke om barnet har det bra i familien, ved å snakke med barnet, foreldrene og andre, som f.eks. skole, fastlege, barnehage osv.

Noen ganger blir barnevernet, foreldrene og barnet/ungdommen enige om at barnevernet skal prøve å hjelpe dem, slik at de får det bedre, at foreldrene lærer mer om hva som skal til å bli gode foreldre.

Hvis foreldrene ikke er i stand til å gi barnet sitt god nok omsorg, til tross for hjelp, så kan barnevernet sende en sak til noe som kalles fylkesnemnda, og be fylkesnemnda vedta at kommunen skal overta omsorgen for barnet. Da blir det akkurat som en rettssak, med advokater og vitner.

Hvis fylkesnemnda bestemmer at kommunen skal overta omsorgen for barnet, blir de fleste av barna flyttet til fosterhjem. Det er et vanlig hjem, bare at foreldrene får betalt for å ha fosterbarnet. Vanligvis får fosterbarnet treffe foreldrene sine av og til. Det er meningen at fosterbarn skal ha et mest mulig alminnelig liv. Det betyr at de kan ha venner.

Det hender ungdom blir flyttet til institusjon, f.eks. hvis det blir for vanskelig for dem å bo i et vanlig hjem.

Noen ganger blir ungdom flyttet på institusjon hvis de er kriminelle, ruser seg mye eller lignende. Da hender det de har det en del strengere enn andre ungdommer, og at de blir passet på.

Jeg håper dette gir deg svar på det du spør om. Hvis ikke, kan du spørre mer, eller du kan ringe Alarmtelefonen for barn og unge, 116 111.

 

Hilsen Alarmtelefonen for barn og unge (116 111) i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Du kan selv kontakte barnevernet

Jente ringer (colourbox.com)

Har du det vanskelig hjemme eller er bekymret for hvordan andre har det? Meld fra til barneverntjenesten. I barneverntjenesten tenker man at det er bedre å si ifra, enn å la være.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Barnevern
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om barnevern