Hopp til hovedinnholdet

Jeg bor i fosterhjem. Hvem har rett til å få barnetrygden min? Har jeg krav på å få hele eller deler av den?  

Jente 17 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg lurer på om jeg har krav på barnetrygden min nå som jeg bor i fosterhjem? Da jeg bodde på institusjon fikk jeg 500 kroner i mnd av barnetrygden, men nå som jeg er i fosterhjem hører jeg så mye forskjellig. Noen sier at fosterhjemmet skal sette disse pengene inn på en konto så jeg kan disponere den når jeg fyller atten, noe jeg syns høres bra ut. Mens andre sier at jeg ikke har krav på noe så lenge de betaler for meg. Hva stemmer?:)

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

 

Det finnes en egen lov om reglene for barnetrygd (Barnetrygdloven av 2002). Det følger av denne loven at barnetrygd gis for å bidra til å dekke utgifter til forsørgelse av barn og at det er barnets foreldre eller en eventuell annen som har omsorgen for barnet (for eksempel fosterforeldrene) som har rett til å få barnetrygden. Den som har omsorgen for deg vil derfor ha rett til å disponere over barnetrygden så lenge disse pengene brukes til å forsørge deg.

 

Dersom du har flere spørsmål om barnetrygd kan du kontakte NAV. Du kan også lese mer om barnetrygd på internettsidene til NAV:  

 

www.nav.no/Familie/Barnetrygd

 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Barnevern
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om barnevern