Hopp til hovedinnholdet

Kan barnevernet trakasere en mor bare fordi barnehagen har sendt et beskymringsbrev?

 

Spørsmål
Hei. Har barnevernet rett til å trakasere en mor bare fordi barnehagen har sendt et beskymringsbrev der hvor det står om at barnet ikkje er godt nok oppvokst og har mangel på kjærlighet og omsorg hvordan kan de vite det når han bare er 2 år gammel?j12
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei!

Når barnehagen er alvorlig bekymret for et barn som går i barnehagen, har de plikt til å melde fra om det til barnevernet. Barnevernet må da undersøke hvordan barnet har det. Det gjør de vanligvis ved å snakke med de personene barnet bor sammen med og med andre som ser barnet ofte. Barnevernet skal gjøre sine undersøkelser på en slik måte at det blir minst mulig vanskelig for familien og barnet, men det er viktig at barnevernet gjør grundige undersøkelser slik at barn som ikke har det bra kan få hjelp.

Et lite barn på to år kan ikke fortelle så mye selv om hvordan det har det. Barnevernet og andre som jobber med barn, kan likevel vurdere om barnet har det bra ut fra det de kan om hvordan barn utvikler seg og reagerer i forskjellige situasjoner. Barnevernet vil for eksempel ofte besøke barnet og foreldrene hjemme for å se hvordan familien har det sammen.

Noen ganger ber barnevernet også en psykolog om hjelp til å finne nærmere ut om hvordan barnet har det. Dersom det er behov for det, kan barnevernet tilby familier mange forskjellige typer hjelp. Det er bare i veldig sjeldne tilfeller at barnet må flytte fra foreldrene sine fordi det ikke kan bo hjemme lenger.

Håper dette var svar på det du lurte på.

Vennlig hilsen
ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva er barnevernet?

colourbox.com

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Du kan ringe alarmtelefonen, tlf: 116111 eller kontakte barnevernvakta om du trenger hjelp nå.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Barnevern
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om barnevern


Quiz: Hva vet du om noveller?

Dette er viktig i en novelle...