Hopp til hovedinnholdet

Jeg er student, har jeg rett til støtte fra NAV?

Gutt 18 år
 

Spørsmål

Har akkurat fylt 18 år og står nå ovenfor å bli kastet ut ifra hjemmet. Min eneste forsørger som er min mor går nå ned mye i inntekt, og går på minstetrygd ifra før av. Jeg har en inntekt på rundt 2000,- i måneden, og har ingen sjanse i øke inntekten ettersom jeg går siste året på videregående skole. Jeg jobber det jeg kan. Situasjonen er nå at min mor har for lite penger til å rutte med til å kunne betale mitt opphold hjemme, noe som tilsier at jeg må bidra. Dette stiller jeg meg villig til, men hun trenger opptil 2000,- eller mer i måneden, noe jeg selv ikke har råd til. Jeg har lite oppsparte midler ifra før av, og har selv lite å rutte med i hverdagen ettersom jeg har utgifter. Klarer ikke jeg å betale henne, blir jeg kastet ut. Jeg har veldig lite lyst til å avslutte skolegangen for å gå inn i fast jobb for å kunne tjene nok til å betale. Men dette må kanskje vurderes ettersom jeg selv har forsørgeransvaret. Håper det er hjelp å få fort, som også hjelper. Takk.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei, og takk for at du skriver til oss.

I utgangspunktet så gis det ikke fra NAV økonomisk støtte til studenter, da det forutsettes at studenter må benytte seg av stipend og låneordningene som Statens Lånekasse har. Studenter må også regne med å måtte jobbe deltid ved siden av skolen for å klare seg, kanskje du må vurdere å øke arbeidsmengden noe.  

Dette sier rundskriv til Lov om sosialtjenester:

"4.18.2.10 Studenter og elever

"Økonomisk stønad skal i utgangspunktet ikke bidra til å finansiere høyere utdanning. Det forutsettes at studenter sikres inntektsgrunnlag gjennom lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning, eventuelt gjennom egne ordninger for utenlandske studenter.

En student kan ha krav på økonomisk stønad i påvente av utbetaling fra Statens lånekasse eller i nødssituasjoner. Hvis studenten ikke har rettigheter i Statens lånekasse, kan det kreves at studiene avsluttes og vedkommende forsørger seg selv gjennom arbeid eller på annen måte. Unntaksvis vil det likevel være rimelig å innvilge økonomisk stønad, for eksempel hvis vedkommende kun har kort tid igjen til avsluttende eksamen."

 Vi håper at det ordner seg for deg, at du finner en løsning.

Med vennlig hilsen NAV, i samarbeid med ung.no

 

www.nav.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Flytte hjemmefra
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om flytte hjemmefra