Hopp til hovedinnholdet

Har vi rett på og kreve mindre husleie pga feil som ikke blir rettet?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg og noen venner leier en leilighet sammen. Vi har et par ting som ikke fungerer, og vet ikke helt hvordan vi skal forhandle oss frem. Callingsystemet har de sagt skal fikset siden vi flyttet inn, som var i august, og har ikke blitt fikset enda. Vi har ikke noen alternativ rømningsvei i tilfelle brann. Og vi har ikke noen ordentlig lås på døren, bare en gammel sikkerhetslås. Dette har også ført til at i helgen vi hadde innbrudd i leiligheten... Vi sender mail om feilene, får svar at det skal bli fikset, men skjer aldri. Har vi rett på og kreve mindre husleie?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det følger av husll. § 2-11 annet ledd at leier kan kreve avslag i leien for den tiden husrommet lider av en mangel. En mangel er når leieobjektet avviker fra avtalt stand. Selv om mangelen skulle bli rettet, vil du ha krav på avslag for tiden som har gått dersom utleier har vært treig med å rette opp. Utleier har krav på å få rette mangelen. Det er ikke slik at dere kan nekte utleier å rette opp for så å kreve prisavslag for resten av leieforholdet. Det er også viktig at dere gir utleier tilgang til å rette opp mangelen.

Reglene om prisavslag er noe kompliserte. Prisavslaget utgør forholdet mellom leieverdien i mangelfull og kontraktsmessig stand. Beløpet er skjønnsmessig, men domstolene pleier ikke å gi mer enn 20 % av månedsleien. Men dette kommer helt an på type mangel.

Dere må selv finne ut hvor mye dere ansees som rimelig. En god regel kan være å gjerne ta i litt for lite, enn alt for mye. Prisavslaget vil kunne holdes tilbake fra den første gangen dere reklamerte på mangelen; Altså første gang dere sa ifra om manglene. Det er viktig at dere kan dokumentere at dere har sagt fra om mangelen og bedt utleier rette opp i dette. Det kan også være fornuftig med dokumentasjon på mangelen – f.eks gode bilder, kommunikasjon med utleier osv.

For å kreve prisavslag børe dere sendte et brev/epost til utleier hvor dere lister opp manglene, og hvor mye prisavslag dere tenker er rimelig. Dersom utleier er uenig i prisavslaget gir dere utleier mulighet til å medvirke til en deponeringskonto for det beløpet som er omtvistet (jfr. §3-8 i husleieloven). Da gir dere utleier en frist på f.eks to uker til å være med å åpne en konto som beløpet kan settes inn på.

Dersom utleier ikke vil medvirke til en slik konto, kan dere holde av pengene og sette det på en adskilt konto (adskilt fra deres øvrige husholdningspenger). Dette føger av husleieloven § 2-15.

Når beløpet er deponert på denne måten, er man i utgangspunktet ikke i betalingsmislighold og utleier kan da ikke få medhold i å kaste dere ut på bakgrunn av for lite betalt husleie.

Lykke til!

Hilsen Leieboerforeningen i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Dette må du vite om leiekontrakten når du skal leie

Nøkler i døra (colourbox.com)

Kan du skrive leiekontrakt når du er under 18 år? Kan utleier øke husleien når som helst? Her får du svar på noen av de vanligste spørsmålene om å leie bolig.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Bolig / flytte hjemmefra
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om bolig / flytte hjemmefra