Hopp til hovedinnholdet

Hadde politiet lov til å gå inn på mitt rom under ransaking?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

God dag. Jeg leier rom i et kollektiv hvor vi er til sammen 3 personer som leier. Det er far til den ene leietakeren som eier huset og vi betaler alle sammen hver vår husleie til han. Vi har hvert vårt rom men deler stue, kjøkken, toaletter m.m. Sønn til huseier (kun han) ble mistenkt i en narkotikasak nylig og i den forbindelse foretok politiet ranssaking av hele boligen uten at noen var hjemme. Når vi kom hjem var politiet ferdig å bruke hund inne og vi møtte dem på utsiden. Vi spurte om vi kunne få se ransakelsestillatelsen men den var kun muntlig over telefon fra jurist. Jeg syns det er ubehagelig at de har vært inne på mitt private rom og rotet rundt, åpnet skuffer m.m. Mitt spørsmål er, hadde de lov til å gå inn på mitt private rom i dette kollektivet uten at jeg var på noen som helst måte involvert i denne saken? Burde de, kunne de, ha ventet til å få avklart hvilket rom som tilhørte mistenkte før de gikk inn?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Ransaking reguleres av kapittel 15 i straffeprosessloven. I straffeprosessloven § 192 første ledd fremgår det at "Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan det foretas ransaking av hans bolig, rom eller oppbevaringssted for å sette i verk pågripelse eller for å søke etter bevis eller etter ting som kan beslaglegges eller som det kan tas heftelse i." 

En del av dem som siktes og får boligen sin ransaket, bor sammen med andre mennesker, f.eks. familie, som ikke har noe med siktelsen å gjøre. Det er naturlig at deres eiendeler og ting likevel også blir gjenstand for ransaking. Det ligger i utgangspunktet ikke noe ulovlig i dette, men det er et krav om at ransakingen skal foretas så skånsomt som forholdene tillater (straffeprosessloven § 201).

Du spør om politiet burde/kunne ha ventet for å få avklart hvilket rom som tilhørte siktede før de gikk inn. Hvorvidt politiet burde/kunne ha gjort noe annerledes i situasjonen, er det vanskelig for meg å vurdere, fordi jeg ikke kjenner til saken, herunder hvilke opplysninger politiet hadde, og hvorfor de vurderte/gjorde som de gjorde. 

Dersom du mener at politiet opptrådte kritikkverdig, kan du klage på politiet. Du kan lese mer om dette her.

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Rettighetene dine
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om rettighetene dine