Hopp til hovedinnholdet

Har man taushetsplikt som utleier av leilighet?  

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei. min kjærest ble kastet ut av en leilighet, pga husverten ment han ikke vedlikeholdt leiligheten. ja jeg skal innrømme at det ikke var fult så ryddig, men det var ikke søppel eller noen skader på leiligheten. ingen mugg eller noe. var bare støv rundt om kring. men det jeg egentlig lurer på er, Har husverten tillatt å gå å snakke om leietakeren hun har kastet ut pga misligholdt til andre personer og venner av ho. jeg kan forstå om hun hadde fortalt det til noen som han skulle leie hos siden, men at ho går å snakker til andre som ikke har noe med dette å gjøre. jeg tenker jo at dette er ting som kan skade ryktet hans. jeg ville jo trodd at man hadde taushetsplikt som utleier. ?????

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Husleie er en form for kontrakt. Ifølge norsk kontraktsrett gjelder det en plikt for partene i en kontrakt til å opptre lojalt overfor hverandre (lojalitetsplikten). Jeg antar at lojalitetsplikten omfatter plikt for utleier til å være tilbakeholden med å gi opplysninger til andre om en leietager. Dersom dere ønsker mer opplysninger om dette, eller dersom dere skulle ønske bistand med å ta saken opp mer utleier, kan dere for eksempel ta kontakt med Leieboerforeningen: www.lbf.no/

 

Jeg gjør også oppmerksom på at det er mulig å klage til Husleietvistutvalget. Dette er et organ som behandler saker hvor partene er uenige om ting som gjelder rettigheter og plikter i en husleiesak. Du finner Husleietvistutvalgets internettside her:

 

www.htu.no/kunder/htu/cms.nsf/$all/AAC4DB1C73C75D7AC12576F0005083F3

  

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Bolig / flytte hjemmefra
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om bolig / flytte hjemmefra