Hopp til hovedinnholdet

Får man automatisk oppholdstillatelse ved inngåelse av ekteskap?

Jente
 

Spørsmål

Hei Jeg er en jente på 26 som lurer på noe angåede ekteskap.Om jeg gifter meg med en som ikke har oppholdstilatelse i Norge,vil denne personen få automatisk opphold? Ikke proformaekteskap,men et ekte ekteskap.Vil ikke UDI stille spørsmål rundt dette? Om ekteskapet er ekte,får man da opphold,eller vil de automatisk tro at det er proforma?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Nei, han får ikke automatisk oppholdstillatelse, dette er noe man må søke om og det er som du skriver UDI som vurderer om oppholdstillatelse kan gis etter loven.

 

For at en utenlandsk borger skal få oppholdstillatelse i Norge må det være grunnlag for dette i norsk lov, typisk at den utenlandske borgeren trenger asyl eller at det søkes om familiegjenforening som jeg antar vil være det aktuelle i deres tilfelle. Det er noen unntak fra dette, blant annet trenger ikke nordiske borgere oppholdstillatelse, og det gjør heller ikke EØS-borgere.

 

Ifølge utlendingsloven § 40 må det søkes om oppholdstillatelse for ektefeller, hvis ikke noen av unntakene jeg har nevnt ovenfor kommer til anvendelse.

 

Dersom UDI har mistanke om at ekteskapet er proforma (hvis det for eksempel er veldig stor aldersforskjell, ektefellene har kjent hverandre i svært kort tid før ekteskapet ble inngått osv) vil de måtte foreta en grundig undersøkelse (intervju med dere) og vurdere dette nærmere. UDI har adgang til å nekte oppholdstillatelse der det er snakk om proformaekteskap. Men UDI vil ikke automatisk tro det er proformaekteskap, hvis dette skjer ligger det noe bak mistanken, for eksempel at ektefellene har kjent hverandre i kort tid.

 

Jeg legger med en link til UDIs nettsider slik at du kan lese mer om familieinnvandring der.

 

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Ekteskap
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om ekteskap