Hopp til hovedinnholdet

Vi får anmerkning for å banne. Er ikke det brudd på ytringsfriheten?

Jente 16 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg begynte nylig på vgs, og reagerte litt på ordensreglene. De tilsier nemlig at man får straff (altså anmerkning) for å banne. Jeg mener dette er brudd på ytringsfriheten, og det er jo nettopp slike verdier skolen skal lære oss å fremme. Hvorfor har de lov til å straffe oss for at vi ytrer oss, når vi har ytringsfrihet her i landet?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Du har helt rett i at ytringsfrihet er en verdi skolen skal fremme. Ytringsfriheten er en av de viktigste verdiene i et demokrati som Norge. Det er også veldig viktig at barn og unge føler at de har ytringsfrihet. For den er akkurat like viktig som voksnes frihet til å ytre seg.

Du reagerer på at skolen gir elever anmerkninger for å banne, siden du mener at dette er en ytring. Selv om skoler skal ha et ordensreglement, så er det helt klart at dette ordensreglementet ikke kan innskrenke din eller andre elevers ytringsfrihet.

Men det er slik at ytringsfriheten først og fremst skal beskytte ytringers innhold, ikke ytringers form. En skole kan altså ikke nekte deg å si din mening. En skole kan derimot forby bruken av banneord uten at det er et brudd på ytringsfriheten. Men skolen kan ikke si at de misliker alle ytringsformer, som en måte å innskrenke din og andre elevers faktiske ytringsfrihet. Du har lov til å rope ut meningen din i skolegården hvis du ønsker det. Men dreier forbudet seg kun om noe så konkret som bruken av banneord, kan nok skoler ha dette som en del av ordensreglementet sitt.

Hilsen oss i Barneombudet. Se vår nettside: barneombudet.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Elevdemokrati
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om elevdemokrati