Hopp til hovedinnholdet

Hva kan jeg gjøre for å få mer ro og læring i klassen?

Jente 15 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg vil begynne med å si at jeg er glad for at dere på ung.no svarer på alt jeg lurer på. jeg har et problem på skolen. I de fleste matte og naturfagstimene klarer jeg nesten ikke å få gjort noe fordi det er så mye bråk. Det er alltid de samme som skriker i øret mitt og oppfører seg respektløst mot læreren vår. Hun har sagt ifra til dem at de må være stille mange ganger, selv jeg har noen ganger blitt så irritert at jeg har bedt dem holde kjeft. Allikevel ser de bare rart på meg og fortsetter å snakke så høyt at jeg ikke klarer å gjøre noe. Jeg har sagt fra til læreren min om dette, men hun klarer ikke å holde styr på elevene. Dette går ut over dagen min. I tillegg til at jeg blir sur som en ilder, må jeg lese gjennom det læreren egentlig skulle ha forklart oss på skolen og siden jeg har det veldig travelt på fritiden, har jeg ikke tid til å bruke to timer på lekser hver dag. Lekser vi egentlig skulle ha gjort på skolen. Jeg går i tiende nå, så det er ekstra viktig for meg å lære mest mulig. Det klarer jeg ikke når timene er så urolige. Hva kan jeg gjøre for å få mer ro og læring i klassen?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Opplæringsloven (kap. 9a) sier at alle elever har krav på et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Dette gjelder også i undervisningen i klasserommet. Slik du beskriver læringsmiljøet i ditt klasserom, er det vanskelig å se at dette er et godt læringsmiljø, som fremmer læring.
 
Du kan klage på læringsmiljøet i klassen din. En klage kan også bidra til at læreren din kan få hjelp fra rektor til å finne løsninger på situasjonen i klassen. Du kan lese mer om hvordan du går frem ved å klage:

Lenke til Mobbing på skolen

Her vil du også finne en lenke til en klagemal. Selv om klagemalen er laget for elever som opplever mobbing, kan du bruke den fordi den handler om klager etter opplæringslovens kap 9a, som vi nevnte i innledningen. Du kan bare skrive inn det som gjelder for din situasjon. Lever klagen til rektor.

Hilsen oss i Barneombudet. Les mer på barneombudet.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Helse og sosial på skolen
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om helse og sosial på skolen