Hopp til hovedinnholdet

Hvor kan jeg finne ut om tilrettelegging ved eksamen?

Jente 17 år
 

Spørsmål

For en liten stund tilbake så hadde jeg en muntlig tentamen (muntlig høring). Jeg sliter enormt med prestasjonsangst og karakterene ble derfor deretter. Før dette spurte jeg læreren min om det var mulighet for å ta denne skriftlig isteden, dette fikk jeg avslag på, enda jeg har legeerklæring på samme tema. Jeg fikk for et par dager siden vite av en lærer på en annen skole at dette var helt uakseptabelt og at jeg har krav på å få denne skriftlig isteden for muntlig. Han kunne dessverre ikke svare på i hvilket eller hvor i regelverket dette står og jeg spør derfor dere om hjelp. Hvor kan jeg finne loven om dette? Jeg føler at det for min del lønner seg og ha loven skrevet ut og markert før jeg tar opp dette med rektor.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Regelverket om vurdering i skolen er veldig omfattende. Du finner reglene i kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven.

Vi velger å svare på spørsmålet ditt på to måter:

- Hvor finner man reglene om tilrettelegging ved eksamen (som også bør brukes ved tentamen)?

- Tentamen er en del av underveisvurderingen, hva betyr det?

Tentamen skal være en øvelse til eksamen. Vurderingsformen på tentamen bør være så lik som mulig vurderingsformen på eksamen. Derfor kan man sammenlikne tentamen med eksamen. Elever som har behov for det skal kunne få tilrettelagt eksamen slik at de får vist hva de kan. Dette står i § 3-32 i forskrift til opplæringsloven. Det er ikke sikkert du har krav på tilrettelagt eksamen, men dette bør du finne ut av før du faktisk skal ha eksamen i faget. Hvis kompetansemålene i det faget du skal prøves i stiller krav til muntlige ferdigheter, kan ikke eksamen tilrettelegges på en slik måte at disse ferdighetene ikke kan bli prøvd. Det er rektor som fatter vedtak om tilrettelegging ved eksamen. I slike saker er det vanlig at rektor for eksempel får en vurdering fra PPT med råd om hvordan eksamen kan tilrettelegges for deg. Hvis du får avslag på søknad om tilrettelegging, kan du klage til Fylkesmannen i fylket der du bor.

Tentamen er en del av underveisvurderingen av dine kunnskaper som skolen har plikt til å gjøre (forskrift til opplæeringslova § 3-11). Skolen har plikt til å vurdere dine kunnskaper opp mot kompetansemålene i læreplanen for hvert fag. I all vurdering er det hva du faktisk kan som teller, ikke dine personlige forutsetninger, fravær eller oppførsel. Det står i § 3-3 i forskrift til opplæringslova. Formålet vurderingen er at du skal få vise og vite hva du kan, og at du og læreren sammen kan finne ut av hva du kan gjøre for å bli enda bedre i faget (§ 3-2 i forskrift til opplæringslova). Du har rett til tilpasset opplæring (§ 1-3 i opplæringsloven), og vurderingen skal også tilpasses slik at du får vist hva du kan. Det er vanlig at man bruker flere ulike vurderingsformer gjennom året, sånn at for eksempel både elever som er sterke skriftlig og elever som er sterke muntlig får vist sine ferdigheter i et fag.

Hvert halvår har du rett til vurdering med karakter (forskrift til opplæringslova § 3-13), og til en samtale med læreren om vurderingen og hva du kan gjøre for å gjøre det bedre i faget (forskrift til opplæringslova § 3-11). Tentamen er bare en del av halvårsvurderingen, sammen med det du har gjort resten av halvåret. Hva halvårskarakteren blir, er en vurdering som læreren må gjøre. Han eller hun må kunne forklare deg hvorfor du har fått den halvårsvurderingen du har fått, og dokumentere at han eller hun hele veien har fulgt med og vurdert kunnskapsnivået ditt. Hvis du mener at lærerens halvårsvurdering er feil eller ikke er godt nok begrunnet, kan du klage til rektor.

Det er flere som kan hjelpe deg: PPT på skolen kan gi deg råd om tilrettelegging på eksamen. I mange fylker finnes det egne elev- og lærlingombud som hjelper elever med rettighetsspørsmål. Du kan også kontakte elevorganisasjonens rettighetstjeneste. Fylkesmannen i fylket ditt kan gi deg informasjon om hvordan du kan klage på manglende tilrettelegging på eksamen.

Lenke til oversikt over alle landets fylkesmannsembeter.

Lenke til oversikt over elev- og lærelingombudene i Norge.

Lenke til informasjon om Elevorganisasjonens rettighetstjeneste.

Vi håper denne informasjonen er nyttig for deg og ønsker deg lykke til!

Hilsen oss i Barneombudet. Les mer på barneombudet.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Skolehverdag
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om skolehverdag