Hopp til hovedinnholdet

Lærere prøver å finne juksere ved å presse fram svar fra oss. Er det lov?

Gutt 15 år
 

Spørsmål

Hei. i går ble to i klassen min(10 trinn) tatt for juksing, fordi en annen elev tystet på de. etter det har det blitt en del oppstyr med juksing fordi en sa at det var vanelig å jukse. Det var da det hele startet. Lærerene(2 kontaktlærere) startet å spørre klassen min i helhet om det stemte om det var et miljø for å jukse. selvfølgelig svarte klassen nei, og at det ikke var vanelig. og etter litt oppstyr med snakking med lærere og diskusjoner, har de startet å ta "avhør" med oss på et eget rom. Da blir en og en elev hentet inn, gjerne midt i en time eller et friminutt, og blir spurt ut. De spør om det er sant at det er vanelig å jukse, om du jukser og om du vet om andre som jukser. det er altså to lærere som sitter å ser deg i øynene og er alvorlig/streng og spør spørsmål du helst ikke vill svare på.du vil helst ikke tyste på venner. flere føler seg og utpresset og gruer seg. det er ubehagelig og du blir og "tvunget" til å love at du snakker sant. har lærerene lov til dette? takk.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Skolen skal ta tak i juksing. Juksing er alvorlig og kan få store konsekvenser. Den som jukser kan få nedsatt ordenskarakter. Prøver kan bli annullert, og en risikerer å miste et viktig vurderingsgrunnlag for å sette riktig karakter i faget.

Juksing er også alvorlig av hensyn til medelever. Karakterene skal brukes til å konkurrere om plasser på videregående skoler. Dersom noen jukser seg til en høyere karakter kan det føre til at en stjeler skoleplassen fra en annen. Vi forstår derfor godt at en elev sa i fra om det. Vi forstår også at skolen ble alvorlig bekymret dersom det er mange elever som synes juksing er greit.

Skolen må undersøke saken, men det betyr ikke at de kan foreta avhør uten å ha informert foreldrene om det. To lærere mot en elev er et meget sterkt virkemiddel.  Dersom lærerne skal snakke med alle elevene, så betyr det at de også involverer elever som er uskyldige.

Det er ikke lov å anklage elever for noe de ikke har gjort. Ikke engang politiet kan gå frem på en slik måte. Ingen har plikt til å forklare seg, og ingen skal presses til å angi medelever. Dersom noen jukser er det et forhold mellom skolen og den eleven det gjelder. Den fremgangsmåten som du beskriver, kan fort komme i konflikt med elevenes rett til et godt skolemiljø, og forbudet mot krenkende behandling av elever.

Reglene om det står i opplæringsloven § 9a-3 og i §2-9.

Hilsen oss i Barneombudet. Les mer på barneombudet.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Skolehverdag
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om skolehverdag