Hopp til hovedinnholdet

Jeg lurte bare på hvor langt jeg kan gå for å gjøre narr av religion?

Gutt 19 år
 

Spørsmål
Hei! Jeg er en ateist. Jeg er også medlem av human etisk forbund og jeg er sterk ateistisk, altså "fundamentalistisk" ateist. Jeg vet at i Norge er grensen for religiøs rasisme, diskriminering eller narr ganske tolerant. Jeg lurte bare på hvor langt jeg kan gå for å gjøre narr av religion? Det er ikke snakk om etnisitet, bare selve "troen". Hvor langt kan jeg dra det og hvorfor i så tilfelle kan jeg ikke gjøre narr av dem på det aller groveste? Hvorfor skal de ha lov til å motsi evolusjon, relativitsteorien og newtons lover men samtidig ta medisiner og resten av den gjengen vitenskapen har funnet for oss?
Hilsen nysgjerrig gutt som er ekstremt lei av toleranse mot religion i Norge og verden.
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei!

Siden du er medlem av Human-etisk forbund legger jeg til grunn at du kjenner til forskjellen mellom religionskritikk og blasfemi (gudsbespottelse). Blasfemi rammes fortsatt av straffelovens § 142, men denne er foreslått fjernet i behandlingen av forslag til ny straffelov. loven forbyr å vise ringeakt «for nogen trosbekjennelse hvis utøvelse her i riket er tillatt eller noget lovlig her bestående religionssamfunds troslærdommer eller gudsdyrkelse». Man legger ved tolkingen av bestemmelsen stor vekt på hensynet til ytringsfriheten, derfor rammes ikke vanlig kritikk av troslærdommer og ateistiske ytringer av bestemmelsen. Straff forutsetter at kritikken eller ytringen har en hånende, krenkende eller sårende form. Det er mange år siden noen har blitt straffet etter denne bestemmelsen, den betraktes som en sovende paragraf.

Ytringer vil imidlertid kunne rammes av straffelovens § 135A om hatefulle ytringer. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres

a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse,

b) religion eller livssyn, eller

c) homofile legning, leveform eller orientering.

Denne bestemmelsen tolkes også innskrenkende av hensyn til ytringsfriheten, det vil si at utsagnet vurderes opp mot at det skal være en vid anledning til å uttale seg. Det er bare ytringer av ”kvalifisert krenkende karakter” som rammes, det vil si at skal mye til. Høyesterett har uttalt at «selv om toleransen for ytringer som gir uttrykk for holdninger som for de fleste vil være uakseptable, skal være vid, er det en grense for hvor grove krenkelser samfunnet skal tolerere i det offentlige rom».

Det er vanskelig å si noe om hvor langt du kan gå i å gjøre narr av religion uten å risikere straff. Rettslig sett er grensene vide. En annen ting er hva du ønsker å oppnå med å gjøre narr av andres tro og livssyn. Ønsker du å overbevise dem og andre om at du har rett? Da kan det kanskje være lurt å velge andre fremgansmåter enn å gjøre narr av folk. Hvis du ønsker at andre skal respektere ditt livssyn, bør du også respektere deres. Det betyr ikke at du ikke kan kritisere grunnlaget for deres tro eller deres trosutøvelse.

Hilsen Juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(Kommentaren blir synlig ved redaksjonens godkjenning. HTML-tagger fjernes)

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Religionsfrihet
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om religionsfrihet


Quiz: Hva vet du om verneplikt?

Hvem må svare på Sesjon del 1 (over nettet)?