Hopp til hovedinnholdet

Jeg er nasjonalist.

Gutt 17 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg er en nasjonalist og vil gjerne få mitt budskap ut til folket. Jeg vil protestere på retningen dagens sammfunn går. Jeg kan godt skrive artikkler på nett for at hele landet skal se det, men jeg vil også protestere lokalt, altså uten nett. Det er der problemet kommer. Jeg føler at mange nasjonalister er misforstått og er redd for å bli sett ned på og kalt rasist (noe jeg ikke er). Jeg vil derfor helst gjøre det anonymt. Har dere noen tips på hvordan protestere anonymt uten hjelp av internett?

Besvart 01.04.2019 13:18
 

Svar
Hei

Takk for at du tar kontakt med ung.no. Nasjonalisme kan være både en ideologi og en følelse av tilhørighet. Den politiske ideologien regnes ofte som negativ, den kan være moderat eller ekstrem. Du må nok regne med å måtte forklare hvorfor du er nasjonalist når du snakker om det, nettopp fordi det som oftest regnes som en negativ ideologi. Den negative forståelsen kommer av at nasjonalisme ofte henger sammen med rasisme eller med nazisme eller andre autoritære ideologier. Du kan lese mer om nasjonalisme på store norske leksikon.

I Norge har vi ytringsfrihet. Ytringsfriheten er knyttet sammen med menneskerettighetene som gjelder i land som har ratifisert avtalen (det vil si land som har godkjent avtalen om menneskerettigheter). Ytringsfriheten er ikke absolutt, det vil si at det knytter seg noen begrensninger til den. Hatytringer er for eksempel ikke tillatt. Hatkriminalitet er av politiet definert som straffbare handlinger som helt eller delvis er motivert av negative holdninger på grunn av etnisitet, religion, seksuelle orientering, kjønnsuttrykk og/eller nedsatte funksjonsevne. Du kan lese mer om menneskerettigheter og ytringsfrihet på Antirasistisk Senters skolenettside aldrimer22juli.no. Der kan du også lese mer om lover som begrenser ytringsfriheten og som beskytter mot hatkriminalitet.

Dersom du ønsker å protestere mot retningen samfunnet går i er det lurt å gjøre det med demokratiske midler. Det kan for eksempel være å melde seg inn i en organisasjon som følger demokratiske spilleregler. Det går an å skrive i lokale papiraviser, ofte kan man gjøre det anonymt så lenge avisredaksjonen kjenner identiteten din.

Hilsen Antirasistisk Senter i samarbeid med Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Ytringsfrihet
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om ytringsfrihet