Hopp til hovedinnholdet

Hva er forskjellen mellom statskirken og baptistkirken?

Gutt 18 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg sendte in dette “ Hva er forskjellen på statskirken og den norske baptistkirken? Syntes det ikke er så lett å få konkrete svar om dette.” Dere svarte at dere ikke svarer på skoleoppgaver? Mitt spørsmål er ikke oppgave basert. Har ingenting med skolen å gjøre. Jeg lurer selv på hva de konkrete forskjellene er.

Besvart 15.10.2019 10:20
 

Svar
Hei

Cappelen damm skriver at Baptistkirken er et kirkesamfunn som legger stor vekt på enkeltmenneskets frihet og på at alt man gjør skal være frivillig. Det viser seg på mange måter. Baptistmenigheten skal bestå av bevisste troende som frivillig har sluttet seg til den. Hver menighet er en selvstendig enhet der menighetsmøtet med alle medlemmene utnevner den religiøse lederen – pastoren. Ingen over menigheten kan bestemme over den enkelte menighet eller føre tilsyn med den. (I mange andre kirkesamfunn er det gjerne en biskop.) Dette kjennetegnet får også fram baptistenes kirkesyn. Baptistene knytter alltid kirken til den lokale menigheten, ikke et kirkelig maktorgan langt borte eller høyt oppe. Du kan lese mer her.

Wikipedia sier: Det som særpreger baptismen er personlig tro, synliggjort i «troende dåp» (som av noen kalles voksendåp) og frihet. Dette er en dåp med «neddykking» i vann – og «oppstandelse» derfra, altså en symbolsk begravelse – og oppstandelse, beskrevet i bl.a. Romerbrevet 6:3-12. Baptistene mener at den som er kommet til tro på Guds Sønn, Jesus, er seg troen bevisst. De viser til at de første kristne, apostlene, hadde valgt å tro på Jesus av egen vilje. De hadde bekjent en personlig tro, altså tatt et standpunkt selv.

Av den grunn har baptistene forkastet barnedåpen, fordi den lille som døpes ikke selv har gjort noe valg. Baptistene viser til at Bibelens dåpspraksis der det var voksne mennesker som i dåpen vitnet om og bekjente hvem de trodde på. Den som døpes skal selv være bevisst over sitt religiøse valg. Dåpshandlingen er full neddykking i et dåpsbasseng, en elv eller andre vann, – der det er nok vann til å stige ned og å stige opp igjen. Dåp med full neddykking hevdes av de aller fleste baptister å være den bibelske dåpspraksis. De bibelsteder som forteller om dåp innenfor bymurer, langt borte fra vassdrag, enda til om natten,[1] har fått mange til å trekke denne påstanden i tvil, da antikkens byer mest sannsynlig ikke hadde bassenger store nok til full neddykkelse.

Ut fra dette prinsippet om å bekjenne en personlig tro, mener baptistene at alle mennesker skal ha full religionsfrihet. De er også opptatt av tanke- og ytringsfrihet. Et annet viktig moment er at de fleste baptistmenigheter styrer seg selv, med et demokratisk råd som øverste organ. Baptistene er aktive innenfor sosialt arbeid, arbeid for sosiale rettigheter og kampen for trosfrihet. Et eksempel er den kamp som Martin Luther King jr. førte borgerrettigheter for svarte i USA på 1950- og 1960-tallet.

 

Den norske kirke er det største trossamfunnet i Norge som bygger på den evangelisk-lutherske kirke. Den lutherske kirke eller lutherdommen bygger på teologi av Martin Luther løpet av det 16. århundre. det opprinnelige formålet er å reformere kristendommen med undervisning i rettferdiggjørelse ved nåde ved tro alene. De mener at mennesket blir frelst fra sine synder ved Guds nåde alene ( Sola Gratia ), ved troen alene ( Sola Fide ). Ortodokse lutherske teologi mener at Gud skapte verden, inkludert menneskeheten, perfekt, hellig og syndfrie. for lutheranere, er arvesynden høvdingen synd, en rot og Fountainhead av alle faktiske synder. " Ved Guds nåde, gjort kjent og effektiv i person og verk av Jesus Kristus, er en person tilgitt og gitt evig frelse.

Tro mottar frelsens gave snarere enn årsakene frelse. Lutheranere også tror på Den Hellige Treenighet, hvor Den Hellige Ånd inntektene fra både Faderen og Sønnen. Såvidt sakramentene er bekymret, verdsetter de disse som nådemiddel som arbeider mot helliggjørelse og rettferdiggjørelse. Dåp for lutheranerne er et nådemiddel og modusen av søknaden er ikke viktig, men er vanligvis levert av sprinkling av vann. Det er ingen riktig alder for dåp og de eneste nødvendigheter for en gyldig dåp er vann og Ordet. « i nattverden, tror de at brød og vin faktisk er kroppen og Kristi blod. De er vant til å bruke ekte vin i stedet for vikarer eller bare brød alene. I tillegg deres felles feiring strengt følger rekkefølgen på messen og er vanligvis observert med mange ritualer og sunget liturgier.

Les mer om dette her

 

Håper dette svaret var til hjelp. Lykke til! 

Vennlig hilsen 

UngInfo i samarbeid med ung.no 

UngInfo er et informasjonssenter for alle under 27 år. 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Religionsfrihet
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om religionsfrihet