Hopp til hovedinnholdet

Kan jeg miste min uføretrygd?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg har ME og mottar uføretrygd. Jeg er blitt i bedre form nylig, og tenker å starte på utdanningen min igjen. Jeg så at det var kommet et forslag til endring i reglene for uføretrygd, som bla. gjorde at NAV kunne sjekke helsa til folk som går på trygd, og evt. sette ned uføregraden. her: https://www.regjeringen.no/contentassets/0e4d0aa0e2f24fcd98862878e474e04c/horingsnotat-220119.pdf Jeg lurte på om dette ble vedtatt, og er tredt i kraft enda? Jeg er redd for at om NAV finner ut at jeg er i bedre form, så vil de ta bort trygden min, og så om jeg skulle bli verre igjen senere så har jeg ingen uføretrygd. Vil dette skje?

Besvart 24.10.2019 12:14
 

Svar
Hei

Uføretrygd er aktuelt for deg som har varig nedsatt inntektsevne på grunn av sykdom eller skade.

For å ha rett til å få uføretrygd må du som hovedregel oppfylle disse vilkårene:

  • Du må være mellom 18 og 67 år.
  • Du må ha vært medlem av folketrygden i de siste tre årene før du ble syk.
  • Sykdom og/eller skade må være hovedårsaken til at inntektsevnen din er nedsatt.
  • Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak må være gjennomført.
  • Inntektsevnen din må være varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom og/eller skade.


Dersom det er endringer i din situasjon der konsekvensen er at du ikke fyller villkårene for rett til uføretrygd, da plikter du å gi beskjed til NAV (les vedtaket du har fått).

Skrivet du viser til i spørsmålet ditt, er et høringsnotat.
Om høringsnotatet vil føre til endringer i regelverket kan en ikke si på forhånd.

Dersom du har spørsmål til den egen sak, kan du ringe 55553333 tastevalg 4 for uførelinja.

Hilsen NAV i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Sosialhjelp
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om sosialhjelp