Hopp til hovedinnholdet

Lurer på om kollektiv avstraffelse er forbudt i skolen?

Jente 18 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg lurer på om kollektiv avstraffelse er forbudt ved lov i Norge? På internatet jeg bor på har de brukt kollektiv avstraffelse da noen ikke ryddet opp etter seg i fellesarealene. Dermed fikk vi begrenset mat i kantinen(altså mat vi allerede har betalt for) Poenget er selvsagt ikke at jeg fikk begrenset mat i kantinen, men at kollektiv avstraffelse var brukt. Takk for svar.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Du har rett i at kollektiv avstraffelse er forbudt i Norge. Men det er stor forskjell på hva som kalles "straff" i det dagligdagse, og hva som faktisk er "straff". For skolen sin del har man sett på begrepet "refs", og snakket om at skolene ikke kollektivt kan refse elevene - hovedregelen må være at den som har gjort det gale skal stå til ansvar, ingen andre. Men dette må veies opp mot skolenes behov for å ha et fungerende ordensreglement. Trykker du på linken under her vil du finne noe om hva lovgiver har sagt om dette. Punkt 30.3.1.3 er det sentrale for tilfellet ditt:

www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/1995/nou-1995-18/32/3.html?id=337273

Spesielt det siste avsnittet om forholdsmessighet kan være sentralt for dere. Vi vil legge til at det å begrense elevenes tilgang på mat også virker som en veldig vilkårlig form for refselse, og slik tilfeldig "straff" er veldig uheldig. Dere kan be skolen om å gi dere en vurdering av hvorfor de her har handlet som de har.

Dere kan også spørre skolen om de ved å holde maten tilbake bryter avtalen dere inngikk når dere betalte for den. Her dreier det seg ikke om refselse, men om skolens tilbakehold av mat begår avtalebrudd.

Uansett er det viktig at den begrensede tilgangen på mat ikke gjør at dere går sultne. Skolen har en plikt til å sørge for et godt læringsmiljø, og det oppnås ikke med elever som ikke får tilstrekkelig med næring.

Til slutt vil vi si at uavhengig av om det er lov eller ikke, kan det diskuteres om dette er en særlig lur fremgangsmåte fra skolen sin side. Som vi sa innledningsvis bør man sørge for at det bare er den eller de som har gjort noe galt som skal stilles til ansvar.

Hilsen oss i Barneombudet. Se vår facebookside: www.facebook.com/barneombudet

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Helse og sosial på skolen
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om helse og sosial på skolen