Hopp til hovedinnholdet

Jeg er en gutt på 15 som har konfirmert meg og jeg lurer på hva slags rettigheter jeg har angående konfirmasjonspengene som jeg fikk.

 

Spørsmål
Hei:)
jeg er en gutt på 15 som har konfirmert meg og jeg lurer på hva slags rettigheter jeg har angående konfirmasjonspengene som jeg fikk.
mamma og pappa er skilt, men har felles foreldreansvar for meg , kan pappa sette konfirmasjonspengene inn på en sparekonto som står i mitt navn men som kun han disponerer uten å spørre hverken meg eller mamma?
blir veldig irritert for han sier at loven sier at mindreårige over 15 år kun bestemmer over penger man har tjent selv, men §33 i loven for vergemål for umyndige sier:

En mindreårig rår selv over midler som han har tjent ved egen virksomhet efter det fylte 15de år, eller som vergen eller nogen annen har latt ham få til egen rådighet.

hva betyr dette? hvis pengene som jeg og ingen annen fikk til konfirmasjonen var ment som en endelig gave, kan jeg da disponere disse midlene selv?
og hvis loven sier det, hva kan jeg gjøre med det hvis pappa fortsatt nekter meg å røre pengene?

hilsen nylig konfirmert og forvirret tenåringsgutt.
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei!

Vergemålsloven § 33 sier at :

”En mindreårig rår selv over midler som han har tjent ved egen virksomhet efter det fylte 15de år, eller som vergen eller nogen annen har latt ham få til egen rådighet. Vergen kan ta fra ham rådigheten dersom hensynet til den mindreåriges tarv krever det. Er den mindreårige over 15 år og sørger for seg selv, trengs samtykke fra overformynderiet. ”

Dette betyr at du som utgangspunkt kan bestemme selv over pengene du har fått til konfirmasjonen. Foreldrene dine har imidlertid et foreldreansvar for deg frem til du fyller 18 år, og dersom de er bekymret for at du skal bruke pengene på en måte som ikke bra for deg, kan de likevel ta fra deg rådighetene over pengene. Dette er fordi foreldrene dine i kraft av foreldreansvaaret har en rett og plik til å ivareta dine interesser på best mulig måte.

Siden begge dine foreldre har foreldreansvaret for deg, skal avgjørelsene om deg tas av de i fellesskap.

Hilsen Juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Konfirmasjon
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om konfirmasjon


Quiz: Hva vet du om overgrep?

Når regnes det som et seksuelt overgrep?