Hopp til hovedinnholdet

Jeg lurer på hvordan man kan frata far eller mor foreldreansvaret? 

Jente 15 år
 

Spørsmål

Jeg lurer på hvordan man kan frata far eller mor foreldreretten? Jeg vil ikke ha noe med far min å gjøre lengre, jeg har klart meg så lenge uten å gjøre noe, nå er jeg lei. Jeg lurer på hva kriterier det må være for å frata noen foreldreretten? Kan jeg gjøre noe med det? Hvem skal jeg snakke med? (jeg vil ikke ha ett svar som sier jeg burde snakke med han å alle de vanlige cheezy greiene som ikke fungerer på noen med ett så closed mindset som han.) Fant ikke svar på dette her noen steder. Takk på forhånd.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Utgangspunktet er at  foreldrene dine å bli enige om og fritt avtale om de skal ha felles foreldreansvar, altså at begge har foreldreansvaret for barnet, eller om bare en av de skal ha det. Dette følger av barneloven § 34 andre ledd.

Hvis dine foreldre ikke blir enige, så må domstolene avgjøre det, jf. barneloven § 56. Fradømmelse av foreldreansvaret vil bare være aktuelt i unntakstilfeller, hvor den ene forelder ikke bør ha noe som helst med barnet å gjøre på grunn av f.eks. konfliktnivå, kidnappingsfare, mental sykdom mv.

Det fremgår av barneloven § 31 at: 

Etter kvart som barnet blir i stand til å danne seg eigne synspunkt på det saka dreiar seg om, skal foreldra høyre kva barnet har å seie før dei tek avgjerd om personlege forhold for barnet. Dei skal leggje vekt på det barnet meiner alt etter kor gammalt og modent barnet er. Det same gjeld for andre som barnet bur hos eller som har med barnet å gjere.

Eit barn som er fylt sju år, og yngre barn som er i stand til å danne seg eigne synspunkt, skal få informasjon og høve til å seie meininga si før det blir teke avgjerd om personlege forhold for barnet, mellom anna om foreldreansvaret, kvar barnet skal bu fast og samvær. Meininga til barnet skal bli vektlagt etter alder og modning. Når barnet er fylt 12 år, skal det leggjast stor vekt på kva barnet meiner.

Hvis du ønsker at faren din ikke skal ha foreldreansvaret for deg kan du forsøke å snakke med foreldrene dine og be de inngå en avtale om dette. Og hvis dette ikke er nok må altså saken eventuelt bringes inn for domstolen. Hvis moren din taper saken i domstolen må hun dekke både sine egne og din fars utgifter til advokat, og det kan bli veldig dyrt. Hvis moren din ikke vil bringe saken inn for domstolen eller snakke med faren din om dette er det ikke noe du får gjort med det. 

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Barneloven

Tenåringsgutt (colourbox.com)

Barneloven regulerer blant annet foreldrenes plikter og ansvar for barna, og barnas rettigheter overfor foreldrene. Den gir deg blant annet rett til å bestemme selv i noen viktige spørsmål etter du har fylt 15 år.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Familie
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om familie