Hopp til hovedinnholdet

Bolig uten bruktstillatelse, og utleier sier at jeg må kjøpe nytt kjøleskap

Jente 20 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg har nettopp funnet ut at leiligheten jeg ønsker å flytte ut av, ikke har brukstillatelse. Det finnes kun tegninger fra begynnelsen av 1900-tallet, og den ble litt oppgradert på 80-tallet med hvitevarer og et lite bad. Er det lov å leie ut en leilighet uten brukstillatelse og godkjenning fra kommunen. Har jeg blitt lurt? Kjøleskapet fra begynnelsen 80-tallet ble også for noen dager siden ødelagt. Huseier mener jeg står ansvarlig og må kjøpe nytt. Det er en slitasjeskade, døra datt rett og slett plutselig av. Kan han kreve at jeg kjøper nytt kjøleskap når det er så gammelt? Er generelt en del gamle slitasjeskader. Har sagt ifra om alt. Noe ble fikset etter mye masing, annet ikke. Skulle også sku på en lampe for litt siden, og knuste avbryteren mellom hendene mine, fordi den er så gammel. Han prøver også nå å selge, og jeg er redd jeg plutselig får masse problemer hvis det plutselig er nye eiere. Hva er mine rettigheter i denne situasjonen? Kan jeg kreve noe av husseier?

Besvart 30.04.2019 13:40
 

Svar
Hei

Du tar opp to problemstillinger her:

1: Boligen du leier mangler brukstillatelse.

2: Utleier mener du skal betale for hvitevarer og inventar som blir ødelagt grunnet bruksslitasje.

 

1: Brukstillatelse

I denne problemstillingen er det tre parter vi må forholde oss til: deg, utleier, og kommunen.

Overfor kommunen har ikke utleier lov til å leie ut en leilighet som mangler brukstillatelse. Kommunen kan sanksjonere mot utleier, avhengig av de konkrete forholdene i saken. Dersom søknadspliktig arbeid er blitt gjort i leiligheten for å gjøre det mulig å leie den ut, uten at det er søkt i forkant, kan kommunen kreve at endringene tilbakestilles.

Kommunen kan også kreve at bruken av boligen opphører innen en gitt dato. Et slikt krav kan gis som et incentiv overfor utleier for tilbakestilling av utført arbeid. Det kan også gis på grunn av forhold ved boligen som gjør den uegnet for beboelse, typisk fordi det ikke er gode nok fluktveier i tilfelle brann.

I forholdet mellom deg og utleier er leieavtalen allikevel gjeldende, hvilket betyr at dere begge må forholde dere til den. Fraværet av brukstillatelse medfører ikke i seg selv noen konsekvens for leieavtalen. 

Dersom boligen ville blitt godkjent for utleie dersom utleier hadde søkt, skjer det ingenting. Det motsatte er tilfellet dersom kommunen ville krevd at bruken opphører, eller dersom kommunen ville krevd tilbakestillelse, og tilbakestillelse medfører at leiligheten ikke lenger er egnet til beboelse eller at leiligheten blir i vesentlig dårligere stand enn avtalt (f.eks. at leiligheten blir uten kjøkken og bad). Utleier vil da ikke lenger kunne oppfylle sin del av leieavtalen, og det kan gi deg rett til å avslutte leieavtalen med umiddelbar virkning (heving). 

2: Ødelagt kjøleskap og lysbryter

Lovens utgangspunkt er at du har vedlikeholdsansvaret for både kjøleskap og lysbrytere, men at utleier har ansvaret for utskiftning når det er nødvendig, eller dersom vedlikehold vil koste mer enn å kjøpe nytt. Hvem som har utskiftningsansvaret kan man dog avtale annerledes enn det som følger av loven. Du må derfor se i leiekontrakten om det er gjort noen spesiell avtale om dette.

Du skriver at boligen er nokså slitt, og slik jeg forstår det frykter du at slitasjen vil få negative følger for deg dersom boligen får nye eiere. Jeg ser ikke noen grunn til at nye eiere skal skape noen problemer for deg her. De nye eierne kjøper boligen i den stand den er, og det er utleier som må svare overfor potensielle kjøpere av boligen vedrørende boligens stand.

Den plikten du har hva angår boligens stand er at du må behandle boligen med tilbørlig aktsomhet (altså må du behandle den forsiktig), og du må levere boligen tilbake i samme stand som da du flyttet inn, bortsett fra forringelse som skyldes bruksslitasje og elde.

Hilsen Leieboerforeningen i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Dette må du vite om leiekontrakten din

Nøkler i døra (colourbox.com)

Kan du skrive leiekontrakt når du er under 18 år? Kan utleier øke husleien når som helst? Her får du svar på noen av de vanligste spørsmålene om å leie bolig.

Les mer

Hvordan sier jeg opp leieavtalen?

Jente sitter på en benk og skriver på laptopen sin (www.colourbox.com)

Ønsker du å si opp leieavtalen din, men usikker på når og hvordan du skal gjøre det? Det er lurt å sjekke hva som er avtalt i leiekontrakten din, men også det som står i husleieloven.

Les mer

Dette er ditt ansvar når du leier bolig

Boligblokk. (www.colourbox.com)

Når du leier bolig er det flere ting du har plikt til å gjøre. Her får du oversikt over noe av det du har ansvar for som leietaker.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Bolig / flytte hjemmefra
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om bolig / flytte hjemmefra