Hopp til hovedinnholdet

Kan barnevernet nekte meg å sende mappa mi?

Jente 18 år
 

Spørsmål

Hei, er 18 år og ønsker å lese barnevernmappa mi. Bor et stykke unna barneverntjenesten min og de nekter å sende den til meg. De sier jeg heller må komme til dem og lese den der. Men det er langt å dra og de har allerede brukt lang tid på å svare meg om dette. Kan de nekte meg å sende mappa mi? Hvis jeg må dit kan jeg ta den med meg? Har dere noe konkret regelverk jeg kan vise til? Tusen takk! :)

Besvart 28.09.2019 15:30
 

Svar
Hei

Fra du er 15 år er du partsrettigheter i barnevernssaken din.  Det betyr blant annet at du har rett til å se alle dokumentene barnevernet har om deg. Retten til dokumentinnsyn for en part følger av forvaltningsloven. Etter forvaltningsloven § 18 har en part rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter med de begrensninger som følger av forvaltningsloven §§ 18 a, 18 b, 18 c, 18 d og § 19.

Det følger av forvaltningsloven § 20 at det er barnevernet som bestemmer hvordan dokumentene skal gjøres tilgjengelige for partene ut fra hensynet til en forsvarlig saksbehandling. En måte å gjøre dette på er å la partene få lese gjennom dokumentene på barnevernets kontor. Men når du ber om kopier, så skal det gis gis kopi av dokumentene. 

Sivilombudsmannen har uttalt at innsyn etter forvaltningsloven i utgangspunktet bør avgjøres samme dag, og i alle fall innen en til tre dager, med mindre det gjør seg gjeldende særlige forhold som tilsier at et noe lengre tidsforløp kan aksepteres. 

Hvis barnevernet bruker veldig lang før en begjæring om innsyn kan besvares, skal barnevernet snarest mulig gi et foreløpig svar. Dette er regulert i forvaltningsloven § 11 a.

Hvis barnevernet ikke gir deg innsyn eller bare i noen av dokumentene, må de må fatte vedtak om dette. Dette vedtaket kan du klage på til fylkesmannen. Du finner kontaktopplysninger til din fylkesmann på fylkesmannen.no. 


Du kan lese mer om dette i saksbehandlingsrundskrivet punkt 3.4 og 3.2.6: www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/#63

Du kan også sende en klage til fylkesmannen dersom du mener at barnevernet ikke behandler saken godt nok eller har gjort noe kritikkverdig, så vil du få deres vurdering av det som har skjedd. Du kan bruke skjemaet som Barneombudet har laget, se link her: barneombudet.no/dine-rettigheter/til-et-barnevern/klage-pa-barnevernet/

Med vennlig hilsen barnevernjuristen i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Barnevern
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om barnevern