Hopp til hovedinnholdet

Kan moren og faren min bestemme over konfirmasjonspengene mine?

Gutt 15 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg lurer på om moren og faren min kan bestemme hvor mye jeg kan bruke av konfirmasjons pengene mine.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar

Hei!

 

Vergemålsloven § 33 sier at :

”En mindreårig rår selv over midler som han har tjent ved egen virksomhet efter det fylte 15de år, eller som vergen eller nogen annen har latt ham få til egen rådighet. Vergen kan ta fra ham rådigheten dersom hensynet til den mindreåriges tarv krever det. Er den mindreårige over 15 år og sørger for seg selv, trengs samtykke fra overformynderiet. ”

Dette betyr i utgangspunktet at du selv kan bestemme selv over pengene du har fått til konfirmasjonen. Foreldrene dine har imidlertid et foreldreansvar for deg frem til du fyller 18 år, og dersom de er bekymret for at du skal bruke pengene på en måte som ikke bra for deg, kan de likevel ta fra deg rådighetene over pengene. Dette er fordi foreldrene dine i kraft av foreldreansvaaret har en rett og plik til å ivareta dine interesser på best mulig måte.


Hvis begge foreldre dine har foreldreansvaret for deg, skal avgjørelsene om deg tas av de i fellesskap.


Hilsen Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Konfirmasjon
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om konfirmasjon