Hopp til hovedinnholdet

jeg er gravid og ønsker at kjæresten min skal adoptere barnet, faren vil ikke ha noe med ungen å gjøre

Jente 19 år
 

Spørsmål

Hei, jeg er gravid i uke 30 nå og jeg å kjæresten min fant ut av at det ikke er hans barn jeg er gravid med (tvillinger) og den biologiske faren vil ikke ha noe med ungene å gjøre, noe jeg synes er helt greit etter som at han er narkoman og er ikke i stand til å ta vare på seg selv en gang. jeg og kjæresten min har sitti å snakket en del om at han vil adoptere unga mine så de blir både hans og mine, hva må man gjøre da ? må vi være gift da ? han er 25 år gammel, og hvor finner vi søknads sjema ?? hilsen snart tvilling mammma

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar

Hei!

Å adoptere kjærestens barn vil defineres som stebarnsadopsjon. Det kan innvilges for en person som er gift med barnets biologiske forelder. Samboere kan altså ikke stebarnsadoptere. Det er et vilkår at det må foreligge et stabilt og relativt langvarig forhold mellom søkeren og barnets biologiske forelder. I utgangspunktet må det foreligge minst to års ekteskap og en like lang oppfostring av barnet. Samboerskap forut for ekteskapet kan tillegges vekt, dersom dette kan dokumenteres ved attest, fortrinnsvis fra folkeregisteret.

Dersom barnets mor har del i foreldreansvaret for barnet, vil adopsjon ikke være mulig uten hennes utrykkelige samtykke. Biologisk mor vil imidlertid være part i saken, og ha rett til å uttale seg, selv om hun ikke har del i foreldreansvaret. Når barnet som søkes adoptert er under 18 år, vil det normalt være aktuelt å be barnevernet om å utrede saken. Dette er et arbeid som kan ta noe tid. Det føres en restrektiv praksis når det gjelder stebarnsadopsjon, da det er et alminnelig akseptert synspunkt at det er det beste for barnet å ha mest mulig tilknytning og kontakt med sine biologiske foreldre. Denne tilknytningen bør bare brytes der tungtveiende grunner av hensyn til barnet taler for det. Dette gjelder særlig små barn hvor det kan hende at situasjonen vil kunne endre seg over tid. Det forhold at barnet har hatt liten kontakt med biologisk mor i noen år, vil kunne endre seg, og kontakten kan bli gjenopptatt. Det er derfor lagt opp til en særlig restrektiv praksis når det gjelder stebarnsadopsjon for barn under 12 år.


I Norge er det Barne-, ungdoms- og familieetaten som er ansvarlig for adopsjon. Du kan lese mer på hjemmesidene deres (under adopsjon), og der finner du også kontaktinformasjon og informasjon om hvordan man går fram for å søke.

Hilsen juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva er adopsjon?

Gutt (colourbox.com)

Målet med adopsjon er først og fremst å gi et godt og varig hjem til barn og ungdom som de biologiske foreldrene ikke kan ta hånd om.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Adopsjon
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om adopsjon


Quiz: Hva vet du om økonomi?

Hva er dagens mva-sats i Norge?