Hopp til hovedinnholdet

Kan politiet stoppe meg fordi jeg matcher en beskrivelse?

Gutt 18 år
 

Spørsmål

Hei det jeg lurer på er: kan politi stoppe deg og mene at det har skjedd noe her, og at eg matcha en beskrivelse og deretter finner dem ut at det ikke hva meg/oss men også si vi ikke får være her på 48 timer selv om de fant ut at det ikke hva meg/oss. Nr 2. For at politiet stopper deg må de ha en mistanke?, ute på gate f.eks eller er det "deres vurdering"(som betyr at de kan gjøre hva enn de måtte ønske) og er det politi advokat som kan gi ransakelse, eller en riktig dommer

Besvart 13.05.2019 12:09
 

Svar
Hei

Spørsmål 1: Ja, politiet kan stanse deg når du matcher en beskrivelse av en som er mistenkt for å ha gjort noe straffbart. En av politiets viktigste oppgaver er som du vet å etterforske straffbare forhold. Jeg skjønner at du syns det var ubehagelig å bli stanset av politiet, men ut fra det du skriver var det ikke slik at de stanset deg helt vilkårlig. Du lignet på en de lette etter, og da er det naturlig at du ble stanset. 

Politiet har også lov til å forby ferdsel i visse områder i et bestemt tidsrom, når det er påkrevd for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden, for å ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet eller for å for å avverge eller stanse lovbrudd. Alle er pliktige å følge politiets pålegg, så lenge pålegget er gitt med hjemmel i lov. 

Spørsmål 2: Politiet har ikke lov til å stanse folk helt vilkårlig, altså bare fordi de har lyst. Men det er heller ikke sånn at politiet må ha tatt deg på fersk gjerning i å gjøre noe straffbart for å ha lov til å stanse deg.

Hvis politiet bare stanset deg og ba deg opplyse navn, fødselsdato, fødselsår, stilling eller bopel, er dette ikke det samme som å bli ransaket. Når politiet ber om å få disse opplysningene for å kunne gjøre jobben sin, er det det som kalles identifikasjonsplikten. Å ikke gi politiet de opplysningene jeg har nevnt når det kreves for at politiet skal kunne gjøre jobben sin, er straffbart og kan straffes med bøter. 

Det finnes regler om når politiet kan foreta visitasjon i politiloven § 7 og § 7a. Reglene for når politiet kan foreta ransaking står i straffeprosessloven kapittel 15.

Det skal ikke så mye til, for at politiet kan kreve å visitere noen. At man nekter å oppgi navn osv. kan være nok til at politiet har lov til å foreta visitasjon. En visitasjon er først og fremst forebyggende for å hindre at noe skjer.

Hvis politiet har skjellig grunn til mistanke om at en person har begått et lovbrudd som kan føre til fengselsstraff kan de ha rett til å foreta ransaking. Hovedregelen er som du er inne på at det er en dommer som skal gi tillatelse til ransaking. Men hvis det haster med å få foretatt ranaskingen, så det ikke er tid til å innhente tillatelse fra domstolen, kan en politiadvokat gi tillatelse til ransaking. 

Jeg skjønner at det var ubehagelig å bli stanset og bortvist av politiet. Men det var ikke noe personlig mot deg, du lignet på en de lette etter, og de vurderte at det var behov for å bortvise deg fra et bestemt område for en kortere tidsperiode. Prøv å legg dette bak deg, politiet gjorde jobben sin, og forhåpentligvis slipper du å oppleve dette flere ganger. 

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Kontakt politiet

Politiet 02800, ung.no

Ringer du 02800 kommer du til nærmeste politidistrikt, og du får svar uansett når på døgnet du ringer.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Dårlig råd
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om dårlig råd